ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Тарас Олександрович Мельник

Анотація


Визначені цілі, принципи і основні напрями державної політики у сфері розвитку малого і середнього підприємництва в Україні. Окреслені умови  і обмеження в наданні державної підтримки суб’єктам малого і середнього бізнесу. Розглянуто сучасну інфраструктуру підтримки підприємництва в регіональному розрізі. Охарактеризовані різні види державної підтримки суб’єктів малого і середнього підприємництва: фінансова, інформаційна, консультаційна, у сфері інновацій, науки та промислового виробництва, суб’єктів, що провадять експортну діяльність, у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу.

Узагальнені підходи до реформування сфери державного контролю малого і середнього бізнесу в аспекті уточнення критеріїв оцінки ступеня ризику від здійснення господарської діяльності, кількості та частоти перевірок, оформлення актів, що складаються за результатами проведення планових заходів державного контролю, створення дієвого механізму координації діяльності органів державного контролю. Визначено найбільш перспективні напрями державної підтримки малого і середнього

Ключові слова


державна підтримка; малий і середній бізнес; види підтримки; державний контроль; інфраструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Карпова Е.И. Анализ зарубежного опыта поддержки малого бизнеса/ Е.И Карпова, Л.И. Чубарева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/.

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності : Закон України від 11.09.2003 № 1160-IV (редакція від 11.07.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1160-15.

Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України від від 05.04.2007 № 877-V (редакція від 17.08.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/877-16.

Механізми державного регулювання та підтримки малого підприємництва в Україні / М.І. Небава, І.Є. Шайдюк, Ю.І. Черкасова, А.В. Дмитрук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/.

Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а також уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) : Постанова Кабінету Міністрів від 28.08.2013 № 752 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.ra-da.gov.ua/laws/show/.

Аналітичний звіт про стан і перспективи розвитку малого та середнього підприємництва в Україні. – К., 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua.

Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні : Закон України від 22.03.2012 № 4618-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua.

Озаринська В.В. Основи формування системи підтримки малого бізнесу в Україні / В.В. Озаринська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/.

Узагальнений звіт про стан виконання регіональних програм розвитку малого підприємництва в Україні у 2012 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dkrp.gov.ua.

Цегелик Г.Г. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні / Г.Г. Цегелик, М.Я. Квик // Вісник Хмельницького нац. ун-ту / Економічні науки. – 2014. – Т. 2. – № 1. – С. 84–89.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-102-109

Copyright (c) 2016 Тарас Олександрович Мельник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.