DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-222-229

ОЦІНКА СУКУПНИХ ВАРТІСНИХ ПОКАЗНИКІВ ОБСЯГУ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Валентина Олександрівна Іваненко, Ірина Романівна Поліщук

Анотація


Оскільки стан промисловості значною мірою визначає пріоритети розвитку допоміжних і обслуговуючих виробництв, інженерної, транспортної, соціальної та інших інфраструктур, зайнятість і рівень життя населення країни, то вирішення проблеми стабілізації та розвитку економіки країни в умовах ринкових відносин можливе лише під час створення конкурентоспроможного промислового виробництва. При цьому важливе місце серед показників виробничої діяльності промислових підприємств займають сукупні вартісні показники продукції. Визначено порядок формування показників валової, товарної і реалізованої продукції як основних сукупних вартісних показників обсягу промислової продукції. За результатами дослідження проведено аналіз взаємозв’язку між зазначеними показниками. Обґрунтовано переваги застосування показника чистої продукції в економічному аналізі виробництва і реалізації продукції, порівняно з показниками валової і товарної продукції. Окреслено напрями застосування зазначених показників в аналізі виробничої діяльності промислових підприємств.


Ключові слова


економічний аналіз; обсяг виробництва продукції; промислова продукція; валова продукція; товарна продукція; реалізована продукція; чиста продукція

Повний текст:

PDF

Посилання


Баканов М.И. Теория экономического анализа : учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет ; под ред. М.И. Баканова. – 5-ое изд., перераб. и доп. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 536 с.

Большой экономический словарь / под. ред. А.Н. Азрилияна. – 5-ое изд., доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 2002. – 1280 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2003. – 895 с.

Мельник М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия : учеб. пособие / Е.Б. Герасимова, М.В. Мельник. – М. : ФОРУМ; ИНФРА-М, 2008. – 192 с.

Мошенський С.З. Економічний аналіз : підручник / С.З. Мошенський, О.В. Олійник ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2007. – 704 с.

Савицкая Г.В. Экономический анализ : учебник / Г.В. Савицкая. – 9-ое изд., испр. – М. : Новое знание, 2004. – 640 с.

Статистика : підручник / А.В. Головач, А.М. Єріна, О.В. Козирєв та ін. ; за ред. А.В. Головача, А.М. Єріної, О.В. Козирєва. – К. : Вища школа, 1993. – 623 с.

Шеремет А.Д. Теория экономического анализа : учебник / А.Д. Шеремет. – 2-ое изд., доп. – М. : ИНФРА-М, 2005. – 366 с.

Штангрет А.М. Статистика : навч. посібник / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 232 с.

Кураков Л.П. Экономика и управление, финансы и право : словарь-справочник / Л.П. Кураков, В.Л. Кураков, А.Л. Кураков. – М. : Вуз и школа, 2004. – 1288 с.

Экономическая статистика / Кошелюк С.А. и др. – Вища школа, 1974. – 392 с.

Юрьева Т.В. Макроэкономика : учебно-метод. комплекс / Т.В. Юрьева, Е.А. Марыганова. – М. : 2008. – 286 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Валентина Олександрівна Іваненко, Ірина Романівна Поліщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.