DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-210-214

МОДЕРНІЗАЦІЯ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН.

Світлана Василівна Волосович

Анотація


Обґрунтовано доцільність модернізації кредитних відносин, підставою якої є їх існування як системи з виокремленням підсистем надання позик, залучення депозитів та надання супутніх послуг. У результаті осмислення змісту модернізації з’ясовано, що розвиток кредитних відносин має відбуватися в напрямі їх переходу від екстенсивної до інтенсивної моделі. Складовими модернізації кредитних відносин є інституційна модернізація, що забезпечує розвиток конкуренції у всіх сегментах кредитного ринку, створення його відповідної інфраструктури, якісну зміну підходів до нагляду і регулювання; технологічна модернізація, що передбачає формування спільних продуктів на кредитному ринку та інтегрованої інформаційно-аналітичної системи. Застосування заходів щодо модернізації кредитних відносин на основі принципів транспарентності та ринкової дисципліни учасників, інноваційності, системності та послідовності політики, доступності кредитних та супутніх послуг для позичальників, відкритості та прозорості дозволить отримати синергетичний ефект від взаємодії суб’єктів кредитних відносин та змінити бізнес-архітектуру фінансового ринку.


Ключові слова


кредитні відносини; модернізація; принципи модернізації кредитних відносин; екстенсивна модель взаємодії суб’єктів кредитних відносин; інтенсивна модель взаємодії суб’єктів кредитних відносин

Повний текст:

PDF

Посилання


Валенцева Н.И. Теоретические основы экономических границ кредита и развития потребительского кредитования / Н.И. Валенцева, И.В. Ларионова, Ю.В. Кудрявцева // Банковские услуги. – 2011. – № 1. – С. 2–11.

Волосович С.В. Інституційна підтримка розвитку кредитного страхування / С.В. Волосович // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2014. – № 4. – С. 110–113.

Волосович С.В. Об’єктивна необхідність та функціональне призначення системи кредитних відносин / С.В. Волосович // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького ун-ту. – 2014. – № 22/1. – С. 134–137.

Волосович С.В. Розвиток взаємодії страхового сектору із кредитною сферою в умовах глобалізації / С.В. Волосович // Економічний вісник Переяслав-Хмельницького університету. – 2013. – № 20/2. – С. 130–134.

Дяконова І.І. Удосконалення кредитних відносин – споживче кредитування : монографія / І.І. Дяконова. – Суми : Університетська книга, 2007. – 96 с.

Євтух О. Кредит як соціально-економічне явище / О.Євтух // Фінанси України. – 2006. – № 3. – С. 7–20.

Ключников И.К. Кредитная культура: сущность, законо¬мерности, формы : монография / И.К. Ключников, О.А. Молчанова. – СПб. : СПбГУЭФ, 2011. – 221 с.

Лаврушин О.И. Особенности и направления развития кредита в экономике России / О.И. Лаврушин // Банковское дело. – 2011. – № 3. – С. 35–41.

Лібанова Е.М. Сучасні проблеми модернізації української економіки / Е.М. Лібанова // Демографія та соціальна економіка. – 2012 . – № 1 (17). – С. 5–22.

Печоник О.И. Принципы модернизации кредитных отношений в экономике знаний / О.И. Печоник // Фінансовий простір. – 2012. – № 1 (5). – С. 19–23.

Руженська Т.М. Зміст процесу модернізації української економіки / Т.М. Руженська // зб. наук. пр. Нац. ун-ту держ. податкової служби України. – 2012. – № 2. – С. 215–223.

Шимов В.Н. Модернизация национальной экономики – императив времени / В.Н. Шимов, Л.М. Крюков // Белорусский экономический журнал. – 2013. – № 2. – C. 18–42.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Світлана Василівна Волосович

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.