СИНТЕТИЧНА СЕК’ЮРИТИЗАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Ольга Павлівна Дріга

Анотація


В умовах динамічного розвитку фінансового ринку та економіки в цілому сек’юритизація є одним з інноваційних інструментів залучення додаткового фінансування, підвищення рівня ліквідності, диверсифікації активів та мінімізації ризиків на фінансових ринках.

Визначено сутність, види та передумови виникнення сек’юритизації в цілому, а також наведено вітчизняний досвід упровадження даного механізму фінансування. На основі здійсненого порівняльного аналізу основних видів сек’юритизації окреслено переваги застосування синтетичної сек’юритизації, у тому числі для українського фінансового ринку, та особливості її здійснення. Також охарактеризовано різні механізми синтетичної сек’юритизації та визначено загальні етапи її здійснення з використанням кредитних деривативів. Крім того, виділено найбільш поширені види кредитних деривативів, які використовуються під час реалізації синтетичної сек’юритизації. На основі проведених теоретичних досліджень ідентифіковано об’єкти бухгалтерського обліку, які виникають у процесі синтетичної сек’юритизації.


Ключові слова


сек’юритизація; «реальний продаж»: синтетична сек’юритизація; кредитний ризик; кредитний дериватив; дефолтний своп; кредитна нота; своп на повне повернення

Повний текст:

PDF

Посилання


Вагизова В.И. Развитие отношений секьюритизации хозяйствующих субъектов в экономической системе: отечественный и зарубежный опыт / В.И. Вагизова, Р.Р. Хасанов // Проблемы современной экономики. – 2008. –№ 4 (28) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2273.

Витвицкий М. Синтетическая секьюритизация как инструмент управления кредитным риском / М.Витвицкий // Вестник ассоциации белорусских банков : еженедельный инф.-аналитич. и научно-практ. журнал. – 2008. – № 31. – С. 17–19.

Волик Н.Г. Сек’юритизація банківських активів як метод управління портфельним кредитним ризиком / Н.Г. Волик, А.І. Ісаєнко // Держава та регіони. – 2011. – № 2. – С. 214–219.

Волков С. Сек’юритизація активів як інструмент залучення інвестицій в пріоритетні галузі економіки / С.Волков // Форум розвитку інфраструктури України (UFID 2015) (Київ, 26–27 лютого 2015 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ufid.com.ua/?page_id=809&lang=en.

Дубовик В.В. Синтетическая секьюритизация: структура сделки, ее виды и недостатки / В.В. Дубовик // Сибирская финансовая школа: АВАЛЬ. – 2009. – № 4. – С. 73–78.

Колосинский И.А. Статистика сделок секьюритизации украинских оригинаторов / И.А. Колосинский [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.securitisation.com.ua/search?updated-min=2014-01-01T00:00:00%2B02:00&updated-max=2015-01-01T00:00:00%2B02:00&max-results=4.

Райнер Г. Синтетическая секьюритизация с деривативами – игра ли это? Размышления постороннего о норме статьи 1062 ГК РФ / Г.Райнер, Й.А. Шахт // Закон. – М. : 2008. – № 12. – С. 108–118.

Рожков А.В. Синтетическая секьюритизация и ее различные проявления / А.В. Рожков // Вестник Самарского гос. экономич. ун-та. – 2010. – № 10. – С. 100–105.

Сайт банку Хрещатик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.xcitybank.com.ua.

Сайт ПриватБанку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.privatbank.ua.

Сайт Укргазбанку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrgasbank.com.

Солдатова А.О. Факторинг и секьюритизация финансовых активов : учеб. пособие / А.О. Солдатова. – М. : Высшая школа экономики, 2013. – 608 с.

Туктаров Ю. Синтетическая секьюритизация / Ю.Туктаров // Рынок ценных бумаг. – 2007. – № 11. – С. 36–40.

Туктаров Ю. Синтетическая секьюритизация / Ю.Туктаров // Рынок ценных бумаг. – 2007. – № 13. – С. 28–31.

Bernadette A. Minton How much do banks use credit derivatives to reduce risk? / Bernadette A. Minton, Rene Stulz, Rohan Williamson [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nber.org/papers/w11579.

Farlex Financial Dictionary. – 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://financial-dictionary.thefreedictionary.com.

Khreschatyk Launches Ukraine Covered Bond [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.securitization.net/news/article.asp?id=283&aid=8420.

Satyajit D. Credit Derivatives: CDOs and Structured Credit Products / D.Satyajit. – 3rd еd. – Singapore : John Wiley & Sons (Asia) Pte Ltd, 2005. – 800 p.

Schengzhe Wang True Sale Securitization in Germany and China [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.true-sale-international.de.

Section 68. Consultative Document Asset Securitisation // Basel Committee on Banking Supervision / Supporting Document to the New Basel Capital Accord. – 2001, January.

Sections 69, 71. Consultative Document Asset Securitisation // Basel Committee on Banking Supervision / Supporting Document to the New Basel Capital Accord. – 2001, January.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-31-40

Copyright (c) 2016 Ольга Павлівна Дріга

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.