ДЕЯКІ АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ В УКРАЇНІ.

Дарія Артурівна Ваніна

Анотація


Надається визначення поняття «фінансовий ризик суб’єкта господарювання». Підкреслюється роль страхування в економічному захисті та стабільному розвитку суб’єкта господарювання. Аналізується проблема відсутності необхідного законодавчого регулювання та нормативного забезпечення страхування фінансових ризиків в Україні. Наводяться види фінансових ризиків, що можуть бути застраховані. Розглядається їх сутність та роль страхування. Надається порівняльна характеристика основних видів програм страхування фінансових ризиків, що представлені в Україні. Значна увага приділяється аналізу страхування у структурі страхового ринку України. Автором розраховано основні показники, що характеризують сучасний стан даного сегмента страхового ринку. Виявлено тенденції розвитку вітчизняного ринку страхування фінансових ризиків. На основі проведеного дослідження виділено основні проблеми, що перешкоджають гармонійному розвитку аналізованого сегмента страхового ринку України. Пропонуються шляхи розв’язання існуючих проблем.


Ключові слова


фінансовий ризик; страхування фінансових ризиків; страховий ринок України

Повний текст:

PDF

Посилання


Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 2005. – Вып. 12. – 600 с.

Вовчак О.Д. Страхова справа : підручник / О.Д. Вовчак. – К. : Знання, 2011. – 391 с.

Добровільне страхування фінансових ризиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.atlantask.com.ua/produkty/.

Журавка О.С. Проблемні аспекти страхування фінансових ризиків в Україні / О.С. Журавка // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – Т. 20. – С. 16–24.

Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків : монографія / М.С. Клапків. – Тернопіль : Економічна думка ; Карт-бланш, 2002. – 570 с.

Нові вектори розвитку страхового ринку України : монографія / О.В. Козьменко, C.М. Козьменко, Т.А. Васильєва та ін. ; кер. авт. проекту д.е.н., проф. О.В. Козьменко. – Суми : Університетська книга, 2012. – 315 с.

Страхование финансовых рисков: законные механизмы и теневые схемы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://fatra.com.ua/vse-o-strahovke/pro-strahovanie-finansov/52-strahovanie-finansovyh-riskov-zakonnye-mehanizmy-i-tenevye-shemy.html.

Страхування: теорія та практика : навч.-метод. посібник / Н.М. Внукова, В.І. Успаленко, Л.В. Временко та ін. ; за заг. ред. проф. Н.М. Внукової. – Х. : Бурун Книга, 2004. – 376 с.

Фінансові ризики і їхнє страхування // Форіншурер [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forinsurer.com/public/05/03/02/1720.

Шапкин А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций : учебник / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. – М. : «Дашков и Ко», 2006. – 880 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-183-188

Copyright (c) 2016 Дарія Артурівна Ваніна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.