ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРИКЛАДІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЧЧИНИ

Марина Володимирівна Бальзан

Анотація


На прикладі машинобудівних підприємств Вінниччини проаналізовано характер та особливості їх діяльності та зроблено висновки щодо нестабільності роботи і неефективності результативності діяльності. Аналіз та групування підприємств за обраними ознаками дозволили з’ясувати характер основних економіко-господарських показників у кожній групі, що сприяло дослідженню зв’язків між загальними системами управління та змістом систем управління якістю діяльності на підприємствах і підтвердило безпосередню взаємозумовленість між змістом та результативністю таких систем, ефективністю менеджменту якості та станом підприємства. Запропоновано перелік ознак системи управління якістю діяльності та за кожною з них сформовано ряд показників, на які впливає вид (спосіб) управління нею. У вигляді таблиці реалізовано взаємозв'язок показників системи управління якістю з класифікаційними ознаками, що дозволяє сформувати профіль даної системи. Зроблено висновок про можливість використання запропонованої системи класифікації як інтелектуальної складової програми підтримки ухвалення рішення під час формування профілю системи управління якістю діяльності.


Ключові слова


система управління якістю діяльності; профіль системи; класифікаційні ознаки; показники якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Економіка підприємства / А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін. ; за ред. А.В. Шегда. – К. : Знання–Пресс, 2002. – 335 с.

Крейнер С. Ключевые идеи менеджмента / С.Крейнер ; пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 347 с.

Кузьмін О.Є. Основи менеджменту / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К. : Академ-видав, 2003. – 416 с.

Менеджмент організацій / за заг. ред. Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2003. – 448 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту / Г.В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556 с.

Фатхутдинов Р.А. Управление конкурентоспособностью организации : учебник / Р.А. Фатхутдинов. – 2-ое изд., испр. и доп. – М. : Эксмо, 2005. – 544 с.

Фінансова звітність машинобудівних підприємств за 2008–2012 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://smida.gov.ua/db/emitent.

Штовба О.В. Вплив профілю товарного бренда на показники брендингу / О.В. Штовба // Вісник Вінницького політех. ін-ту. – 2012. – № 6. – С. 88–90.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-68-73

Copyright (c) 2016 Марина Володимирівна Бальзан

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.