REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SMES SECTOR IN POLAND

Автор(и)

  • B. Kotowska Департамент бухгалтерського обліку, факультет менеджменту, Університет Гданська, Польща, Poland
  • T. Martyniuk Департамент бухгалтерського обліку, факультет менеджменту, Університет Гданська, Польща, Poland

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-49-60

Ключові слова:

CSR, SME, report, firm behaviour

Анотація

In Poland and worldwide, corporate social responsibility has a growing interest of managers, business institutions, investors and the government. Thus, it becomes progressively determinant of corporate governance and priority in building a comprehensive development strategy. CSR is used by large companies. However, this does not mean that SMEs sector companies operate less responsible than large one. Each enterprise, regardless of size, operates in a specific social surroundings and market environment, which are affected by different groups of stakeholders.  They may affect enterprise reinforcing effect on - contribute to its success or failure. It is therefore important that the managers should be able to identify social groups in the enterprise and its environment and respect their claims, needs, rights and expectations. The aim of this paper is to show the application of CSR by micro, small and medium-sized enterprises in Poland and the manner of result presentation.  This article lists tools of corporate social responsibility, examples of practices and research results in the SMEs sector in Poland.

Біографії авторів

B. Kotowska, Департамент бухгалтерського обліку, факультет менеджменту, Університет Гданська, Польща

Б. Котовська

T. Martyniuk, Департамент бухгалтерського обліку, факультет менеджменту, Університет Гданська, Польща

Т. Мартинюк

Посилання

Drucker P. Myśli przewodnie Druckera / Р.Drucker. – Warszawa : MT Biznes, 2002.

Gabrusewicz T. Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego / Т.Gabrusewicz. – Warszawa : Wydawnictwo C.H.Beck, 2010.

Marcinkowska M. Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstwa / М.Marcinkowska. – Krakоw : Oficyna Ekonomiczna, 2004.

Niedziółka D.A. Relacje inwestorskie / Р.А. Niedziółka. – Warszawa : PWN, 2008.

Obój K. Strategia przedsiębiorstwa / K.Obój. – Warszawa : PWE, 1999.

Roszkowska P. Rewolucja w raportowaniu biznesowym / Р.Roszkowska. – Warszawa : Difin, 2011.

Rybak M. Etyka Menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa / М.Rybak. – Warszawa : PWN, 2004.

Szymański W. Czy globalizacja musi być irracjonalna? / W.Szymański. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza SGH, 2007.

Świderska G.K. ABC rachunkowości dla menedżera / G.K. Świderska. – Warszawa : Difin, 2011.

De Wit B. Strategy. Process. Context. An International Perspective / B. De Wit, R. Meyer. – 2-nd Ed. – International Thomson Business Press. – 1998.

Friedman M. The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits / М.Friedman // New York Times Magazine. – 1970.

Gierusz B. Rola rachunkowości w świetle społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CSR) / B.Gierusz, T.Martyniuk // Problemy współczesnej rachunkowości, Pracownicy Katedry Rachunkowości SGH (red.). – Warszawa : SGH, 2009.

Handy C. Jaki jest cel istnienia firm? / С.Handy // Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. – Harward Business Review, Helion, Gliwice, 2007.

Kaputa J. Raportowanie zrównoważonego rozwoju jako wyzwanie dla przedsiębiorstw XXI wieku / J.Kaputa [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zif.wzr.pl/pim/2013_1_2_8.pdf.

CSR w oczach polskich MŚP [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://hrstandard.ebinst2.vot.pl/2012/ 07/13/csr-w-oczach-polskich-msp.

Rozwadowska B. Praktyka relacji inwestorskich w polskich spоłkach giełdowych / В.Rozwadowska // Marketing i Rynek. – 2003. – № 6.

Szablewski A. Budowanie wartości i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa / А.Szablewski // Value Based Management ; red. nauk. A.Szablewski, K.Pniewski, B.Bartoszewicz. – Warszawa : Poltext, 2008.

Szawczak K. Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw / K.Szawczak, T.Martyniuk // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. – 2013. – № 314.

Data basis of Central Statistical Office of Poland [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stat.gov.pl/en/.

Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach. Raport, MillwardBrown SMG/ KRC PwC, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 9 grudnia 2011 roku [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ewaluacja.gov.pl/Wyniki/Documents/ Ocena_stanu_wdrazania_ standardow_spolecznej_odpowiedzialnosci_biznesu_13022013.pdf.

Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP. – Warszawa, 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/18355.pdf.

Conceptual Assumptions for Financial Reporting [Електронний ресурс].

Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dz. U. № 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami.

Green Paper Promoting a European framework for Corporate Social Responsibility, Komisja Europejska 2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.csr-in-commerce.eu/data/files/resources/717/ com_2001_0366_en.pdf.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.okap.org.pl/raport-spolecznej-odpowiedzialnosci-aterima--pierwszy-zgodny-z-wytycznymi-gri-raport-w-sektorze-msp-w-polsce,832.html.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://seg.org.pl/pl/ odpowiedzialnybiznespl-raportowanie-csr-w-polsce-2013-wyniki-badania-csrinfo.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Kotowska, B., & Martyniuk, T. (2015). REPORTING OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN SMES SECTOR IN POLAND. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 49–60. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-49-60

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ