DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-63-67

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ВЕНЧУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Ганна Юріївна Яковець

Анотація


Розглянуто питання щодо визначення сучасних тенденцій та перспектив розвитку венчурного фінансування нових інноваційних підприємств як одного із ефективних та альтернативних, проте з великим ступенем ризику, джерел фінансування діяльності суб’єктів господарювання. Проаналізовано особливості венчурного фінансування, що є відмінними від інших джерел фінансування бізнесу, оскільки прибутки від вкладення венчурного капіталу можуть значно перевищувати обсяги вкладених інвестицій, але, разом з тим, ризики такого фінансування є значними, а тому все це зумовлює необхідність побудови ефективної системи управління венчурними інвестиціями на підприємствах. Під час проведеного дослідження також виявлено проблеми аналізу та мінімізації ризиків під час здійснення венчурного фінансування інноваційних підприємств. Визначення особливостей аналізу та оцінки ризиків венчурного фінансування сприяє пошуку та систематизації шляхів мінімізації, уникненню та запобіганню таких ризиків під час здійснення венчурної діяльності. Також у процесі дослідження виявлено основні напрями удосконалення аналізу венчурної діяльності для прийняття управлінських рішень.


Ключові слова


венчурний капітал; венчурні інвестиції; венчурне фінансування; венчурна діяльність; аналіз; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bezverhyy K.V. Information complex of accounting system and reporting in Ukraine: Monograph: / К.V. Bezverhyy, Т.V. Bochulya. – К. : Center of academic books, 2014. – 184 с.

Groznyy IS The model of interaction between venture capitalist and entrepreneur to market innovative Ukraine / I.S Groznyy// Scientific properties of DonNTU / Series: Economic. - 2005 - Vol. 100-1. - P. 145-154.

Dudchyk O.Yu. FPeculiarities of venture business in Ukraine /O.Yu. Dudchyk, Yu.O. Huleyko, K.V. Berezhna //Scientific Bulletin of Kherson State University / Series: Economics. - 2014 - Vol. 4. - P. 18-21.

The official site of the Ukrainian Association of Investment Business [electronic resource]. - Access mode : http://www.uaib.com.ua.

I. N. Sarajevo Institutional problems of development of the venture mechanisms of investment in the sector of business Economy of Ukraine / I. N. Saraeva//Scientific properties of DonNTU / Series: Economic. - 2007. - Issue. 31–3. – С. 81–87.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ганна Юріївна Яковець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.