DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-269-275

РОЗВИТОК СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ольга Володимирівна Смагло

Анотація


Досліджено особливості формування та розвитку системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД). Визначено основну мету її функціонування, об’єкт, суб’єкти та їх взаємозв’язки. Автор визначає нормативно-правове, організаційне, методичне та інформаційне забезпечення системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності, що визначають особливості її функціонування. З метою удосконалення структури системи фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності внесено пропозицію щодо створення Міжурядового органу фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності, функціонування якого дозволить посилити взаємозв’язок між суб’єктами національної та наднаціональної систем фінансового моніторингу, а також встановити взаємозв’язки між національними системами фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності.


Ключові слова


система фінансового моніторингу; зовнішньоекономічна діяльність; фінансова операція; доходи, отримані злочинним шляхом

Повний текст:

PDF

Посилання


Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – К. : Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.

Гиг Дж. Прикладная общая теория систем / Дж.Гиг ; пер. с англ. – М. : Мир, 1981. – 336 с.

Клименко А. Фінансовий моніторинг – особлива форма фінансового контролю / А.Клименко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 101–105.

Копиця І.М. Зарубіжний досвід організації системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом / І.М. Копиця, О.В. Смагло // Вісник НБУ. – 2013. – № 2 (64). – С. 240–245.

Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні / О.О. Куришко // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 1 (127). – С. 267–275.

О’Коннор Дж. Искусство системного мышления: необходимые знания о системах и творческом подходе к решению проблем / ДжО’Коннор, И.Макдермотт. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2006. – 256 с.

Орлюк О.П. Фінансове право. Академічний курс : підручник / О.П. Орлюк. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 808 с.

Савченко Л.А. Правові основи фінансового контролю : навч. посібник / Л.А. Савченко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.

Синюгіна Н.В. Фінансовий моніторинг як форма фінансового контролю за діяльністю банківських установ / Н.В. Синюгіна // Управління розвитком. – № 7. – С. 162– 163 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream.

Черняк Ю.И. Системный анализ в управлении экономикой / Ю.И. Черняк. – М. : «Экономика», 1975. – 191 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ольга Володимирівна Смагло

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.