СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ У КОНТЕКСТІ МСФЗ 13 «ОЦІНКА ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ»

Автор(и)

  • Вікторія Вікторівна Свіцельська Житомирський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-48-55

Ключові слова:

справедлива вартість, оцінка, Міжнародні стандарти фінансової звітності

Анотація

Досліджено основні положення МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю», а також проведено їх критичний аналіз. Здійснено порівняння попередньої та нової дефініції поняття «справедлива вартість», на основі чого виділено недоліки попереднього визначення, окреслено характерні ознаки і переваги нової дефініції, наведеної в МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». Доведено, що нове трактування поняття «справедлива вартість» є більш вузьким і точним від попереднього, роз’яснює питання предмета, суб’єктів операції, а також дати її виконання. Представлено схему здійснення оцінки за справедливою вартістю, а також модель визначення справедливої вартості відповідно до МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». Досліджено методи оцінки за справедливою вартістю та її ієрархію. На основі здійсненого аналізу положень МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» виділено окремі його недоліки, серед яких ключовим є невизначеність стандартом випадків, в яких повинна застосовуватися справедлива вартість.

Біографія автора

Вікторія Вікторівна Свіцельська, Житомирський державний технологічний університет

V.V. Svitselska

Посилання

Бородин О.А. Методы и инструментарий бухгалтерской оценки инвестиционной недвижимости в процессе составления финансовой отчетности : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Олег Алексеевич Бородин. – М., 2014. – 27 с.

Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів : вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І.Бурденко, І.Макаренко // Вісник НБУ. – 2014. – № 2. – С. 44–51.

Дружиловская Э.С. Справедливая стоимость: проблемы и перспективы использования в бухгалтерском учете / Э.С. Дружиловская [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sisupr.mrsu.ru/2013-4/PDF/druzhilovskaya_je_s_.pdf.

Иванова О.В. Развитие методического обеспечения реализации концепции справедливой стоимости в системе учета и анализа организации : дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 / Иванова Ольга Витальевна. – Ростов н/Д., 2014. – 224 с.

Кирильєва Л.О. Проблемні аспекти переходу підприємств України на міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) у сучасних умовах / Л.О. Кирильєва, І.Б. Чернікова, Т.А. Наумова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг . – 2011. – Вип. 2. – С. 55–61.

МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.

Пятов М.Л. Справедливая стоимость как предмет МСФО (IFRS) 13 / М.Л. Пятов // БУХ.1С : Интернет-ресурс для бухгалтеров – 2001. – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buh.ru/articles/documents/17838/.

Rusin K. A jednak pechowa 13 – czyli rok od wejścia w życie MSSF 13 / K.Rusin // Nieruchomości. – 2014. – № 2.

Skoczypiec P. Zmiany w MSR/MSSF i ich wpływ na sporządzanie sprawozdań finansowych / P.Skoczypiec // Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej Nr 13 [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sknrkonto.ue.poznan.pl/upload/materialy/publikacja-rwp-2013.pdf.

Statement of Financial Accounting Standards 157 «Fair Value Measurements» [Електроний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fasb.org/cs/BlobServer?blobkey=id&blobwhere=1175823288587&blobheader=application/pdf&blobcol=urldata&blobtable=MungoBlobs.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-15

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ