DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-243-250

ПОДАТКОВА РЕФОРМА УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

Яна Вікторівна Лебедзевич, Альона Анатоліївна Скуратівська

Анотація


Розглянуто основні недоліки існуючої вітчизняної податкової системи, що стали головними причинами необхідності її реформування в контексті інтеграції до Європейського Співтовариства. Визначено перший етап реформування податкової систем України, що пов’язаний з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України». Розглянуто основні положення даного нормативно-правового акта, що розкривають сутність механізму реалізації податкової реформи. Проаналізовано механізм реалізації реформи оподаткування шляхом аналізу основних нововведень до Податкового кодексу України та їх порівняння з податковими «стандартами», що діяли до впровадження податкової реформи 2015 року. Виокремлено ряд прогалин і недоопрацювань проведеного податкового реформування та їх наслідки для платників податків та зборів, а також необхідність їх подальшого дослідження та вдосконалення. Розглянуто досвід європейських країн у напрямі впровадження електронної системи подачі та опрацювання податкової звітності.


Ключові слова


податкова реформа; податкова система; податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; військовий збір; єдиний соціальний внесок; акцизний податок; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок

Повний текст:

PDF

Посилання


Барвінська Є.С. Особливості та перспективи сучасного етапу реформування податкової системи України / Є.С. Барвінська, Н.Я. Процак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 331–336.

Групи платників податків та ставки єдиного податку з 01.01.2015. Плануємо податки правильно [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zkg.ua/aktualne-fahivtsyam/grupi-platnikiv-ta-stavki-edinogo-podatku-z-01.01.2012-r.html.

Гуцалюк О.І. Порівняльна характеристика податкової системи України та окремих зарубіжних країн / О.І. Гуцалюк // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. – Вип. 10. – С. 444–449.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» № 71-VII від 28.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» № 1621-VII від 31.07.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/ 63291.html.

Закон України «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 219-VIII від 02.03.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/page.

Карлін М.І. Шляхи реформування податкової системи України у посткризовий період / М.І. Карлін // Наукові записки / Серія : Економіка. – 2010. – Вип. 14. – С. 16–23.

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Міжнародний досвід реформування податкових систем: види податків та електронна звітність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/mrdosvid/.

Ногінова Н.М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н.М. Ногінова // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія» / Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 25. – С. 141–145.

Обмеження щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/obmejennya/.

Петик М.І. Перспективи модернізації податкової системи України в контексті європейської інтеграції / М.І. Петик, Л.А. Саварін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 271–278.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/nk/.

Податкові зміни – 2015 : Питання оподаткування пенсій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city.ck.ua/gna-consult/info-504.html.

Податкові зміни: необхідні кроки для економічного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/data/files/39507.pdf.

Сторожук О.В. Модернізація податкової системи відповідно до європейських стандартів / О.В. Сторожук, Л.О. Вітренко // Зб. наук. пр. Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2013. – Вип. 2. – С. 55–59.

Тарасюк М. Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні / М.Тарасюк, І.Руденко // Вісник Київського нац. торговельно-економічного ун-ту. – 2012. – № 6. – С. 92–103.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Яна Вікторівна Лебедзевич, Альона Анатоліївна Скуратівська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.