ПОДАТКОВА РЕФОРМА УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НАСЛІДКИ

Автор(и)

  • Яна Вікторівна Лебедзевич Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5046-4506
  • Альона Анатоліївна Скуратівська Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-243-250

Ключові слова:

податкова реформа, податкова система, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, єдиний соціальний внесок, акцизний податок, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортний податок

Анотація

Розглянуто основні недоліки існуючої вітчизняної податкової системи, що стали головними причинами необхідності її реформування в контексті інтеграції до Європейського Співтовариства. Визначено перший етап реформування податкової систем України, що пов’язаний з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України». Розглянуто основні положення даного нормативно-правового акта, що розкривають сутність механізму реалізації податкової реформи. Проаналізовано механізм реалізації реформи оподаткування шляхом аналізу основних нововведень до Податкового кодексу України та їх порівняння з податковими «стандартами», що діяли до впровадження податкової реформи 2015 року. Виокремлено ряд прогалин і недоопрацювань проведеного податкового реформування та їх наслідки для платників податків та зборів, а також необхідність їх подальшого дослідження та вдосконалення. Розглянуто досвід європейських країн у напрямі впровадження електронної системи подачі та опрацювання податкової звітності.

Біографії авторів

Яна Вікторівна Лебедзевич, Житомирський державний технологічний університет

J. Lebedzevich

Альона Анатоліївна Скуратівська, Житомирський державний технологічний університет

A. Skurativska

Посилання

Барвінська Є.С. Особливості та перспективи сучасного етапу реформування податкової системи України / Є.С. Барвінська, Н.Я. Процак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 769. – С. 331–336.

Групи платників податків та ставки єдиного податку з 01.01.2015. Плануємо податки правильно [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.zkg.ua/aktualne-fahivtsyam/grupi-platnikiv-ta-stavki-edinogo-podatku-z-01.01.2012-r.html.

Гуцалюк О.І. Порівняльна характеристика податкової системи України та окремих зарубіжних країн / О.І. Гуцалюк // Управління проектами, системний аналіз і логістика. Технічна серія. – 2012. – Вип. 10. – С. 444–449.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України» № 71-VII від 28.12.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/71-19.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» № 1621-VII від 31.07.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/zakoni-ukraini/ 63291.html.

Закон України «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 219-VIII від 02.03.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17/page.

Карлін М.І. Шляхи реформування податкової системи України у посткризовий період / М.І. Карлін // Наукові записки / Серія : Економіка. – 2010. – Вип. 14. – С. 16–23.

Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

Міжнародний досвід реформування податкових систем: види податків та електронна звітність [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/arkchiv/mijnarodniy-dosvid-rozvitk/svitovui-dosvid/mrdosvid/.

Ногінова Н.М. Необхідність реформування податкової політики України в умовах євроінтеграції / Н.М. Ногінова // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія» / Серія : Економіка. – 2014. – Вип. 25. – С. 141–145.

Обмеження щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015/obmejennya/.

Петик М.І. Перспективи модернізації податкової системи України в контексті європейської інтеграції / М.І. Петик, Л.А. Саварін // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.4. – С. 271–278.

Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/nk/.

Податкові зміни – 2015 : Питання оподаткування пенсій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://city.ck.ua/gna-consult/info-504.html.

Податкові зміни: необхідні кроки для економічного зростання [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.gov.ua/data/files/39507.pdf.

Сторожук О.В. Модернізація податкової системи відповідно до європейських стандартів / О.В. Сторожук, Л.О. Вітренко // Зб. наук. пр. Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка, право). – 2013. – Вип. 2. – С. 55–59.

Тарасюк М. Місцеві податки і збори у контексті реформування оподаткування в Україні / М.Тарасюк, І.Руденко // Вісник Київського нац. торговельно-економічного ун-ту. – 2012. – № 6. – С. 92–103.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Лебедзевич, Я. В., & Скуратівська, А. А. (2015). ПОДАТКОВА РЕФОРМА УКРАЇНИ: МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА НАСЛІДКИ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 243–250. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-243-250

Номер

Розділ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ