DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-230-237

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ З ЄС: НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Вирішення екологічних проблем України є обов’язковою умовою інтеграції до Європейського співтовариства. Це пояснюється необхідністю досягнення відповідного рівня екологічної відповідальності як суб’єктів господарювання, так і органів державної влади, призначених моніторити та контролювати стан навколишнього природного середовища. Основними завданнями даного дослідження є вивчення змісту екологічної складової Угоди про асоціацію України з ЄС та визначення напрямів її успішної реалізації для забезпечення сталого розвитку нашої держави як члена Європейської спільноти. В цілому дослідження показує напрями реалізації екологічної складової Угоди про асоціацію на всіх рівнях управління екологічною діяльністю суб’єктів економічних відносин. Дані підтверджують, що державний контроль наслідків економічної діяльності в Україні потребує удосконалення, зокрема в частині визначення та відшкодування на належному рівні завданих екологічних збитків. Крім того, акцент зроблений на необхідності формування екологічної свідомості у суспільстві.


Ключові слова


Угода про асоціацію з ЄС; екологічна діяльність; екологічна свідомість; відходи

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончарук А.І. Регіональна торговельно-економічна інтеграція України та ЄС: стан, проблеми і перспективи / А.І. Гончарук, О.О. Усенко // Міжнародна економічна політика. – 2010. – № 1–2 (12–13). – С. 98–132.

Гринів Л.С. Просторовий розвиток екологічно збалансованої економіки: нові теоретичні моделі та перспективи / Л.С. Гринів // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць ; спец. вип. : у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи / відп. ред. С.Фіялка. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 2. — С. 549–559.

Добровольська І.А. Розвиток органічного виробництва в Україні та світі / І.А. Добровольська // Економіка та підприємництво : зб. наук. праць молодих учених та аспірантів / відп. ред. С.І. Дем’яненко. – 2010. – Вип. 25. – С. 128–135.

Закон України «Про ратифікацію Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» № 1678-VII від 16 верес. 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/1678-18.

Костенко М.А. Ознаки екологічної та соціальної відповідальності бізнесу / М.А. Костенко // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць / відп. ред. О.О. Бєляєв ; спец. вип. : Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток : у 2 т. — Т. 1. – 2012. – С. 579–585.

Лиськова Л. Пріоритети інноваційного розвитку України в домінантах євроінтеграційних процесів / Л.Лиськова // Міжнародна економічна політика. – 2007. – № 2 (7). – С. 129–153.

Маркова Т.Д. Шляхи зменшення економіко-екологічної напруги в Україні в контексті Кіотського протоколу / Т.Д. Маркова // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць ; спец. вип. : у 2 ч. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи / відп. ред. С.Фіялка. – К. : КНЕУ, 2011. – Ч. 2. — С. 645–649.

Матвійчук Ю. Євроінтеграційний поступ України: перспективи і виклики / Ю.Матвійчук // Вісник НБУ. – 2014. – № 5. – С. 52–55.

Можливі наслідки від імплементації положень майбутньої Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС та поглибленої зони вільної торгівлі як її головного компоненту / Укр.-Європ. дорадчий центр з питань законодавства. — К., 2009. — 87 с.

Осадча Н.В. Зміни регуляторної політики України в умовах підписання асоціації з Європейським Союзом / Н.В. Осадча // Вісник економічної науки України. – 2014. – № 3. – С. 71–75.

Перга Т. Екологічна політика як інструмент зближення України з ЄС / Т.Перга // UA Foreign Affairs [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uaforeignaffairs.com/ua/ekspertna-dumka/view/article/ekologichna-politika-jak-instrument-zblizhennja-ukrajini-z/.

Результати здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2013 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dei.gov.ua/menyu-3/2011-12-19-07-30-27/2013/1648-rezultaty-2013.html.

Результати здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища за 2011 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dei.gov.ua/menyu-3/2011-12-19-07-30-27/2011-12-19-07-30-46/393-rezultati-zdijsnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sferi-okhoroni-navkolishnogo-prirodnogo-seredovishcha-za-2011-rik.html.

Результати роботи держекоінспекції України та її територіальних органів за 2012 рік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dei.gov.ua/menyu-3/2011-12-19-07-30-27/2012-02-12-08-40-31.html.

Waste statistics [Елекронний ресурс]. – Режим доступу : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Катерина Володимирівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.