DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-217-220

ЕФЕКТИВНІСТЬ СИСТЕМИ СТРАХОВОГО РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ

Ірина Георгіївна Гончаренко

Анотація


Проаналізовано деякі історичні аспекти страхування, вітчизняні тенденції страхового ризик-менеджменту з аспектами міжнародного досвіду, сучасну роль страхування та страхових компаній у ринковій економіці, фактори системи управління ризиками, враховано сутність страхового портфеля. Окреслено чинники ризикових подій у страхуванні, спектр ризиків, дисбаланс страхового ринку в кризових умовах; наведено оцінки експертів страхового ринку за останні роки.

Виокремлено висновки щодо проблем у страховому бізнесі, а саме в управлінні страховими ризиками; можливість використання положень європейського страхового регулювання на внутрішньому вітчизняному  ринку страхування, а також визначено аспект інтегрованості українського ринку страхування.


Ключові слова


страховий ринок; ризик-менеджмент; тенденції страхування; ризикові події; страхова компанія; криза

Повний текст:

PDF

Посилання


Про страхування : Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

Методика визначення ціни страхового тарифу : Розпорядження Нацкомфінпослуг від 28.11.2013 № 4370 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z2091-13.

Дубіщев В.П. Математичне моделювання процесу формування ринку ризикового страхування на регіональному рівні в Україні / В.П. Дубіщев, О.Л. Ляхов, І.В. Фисун // Економіка і регіон : наук. вісн. – Полтава : ПолтНТУ, 2013. – № 4 (11).

Залетов А. Страховая политика и стратегия ее формирования в условиях «идеального шторма» / А.Залетов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://forinsurer.com/public/15/04/14/4717.

Шиминова М.Я. Страхование: история, действующее законодательство, перспективы / М.Я. Шиминова. – М. : Наука, 1989.

Top 50 Reinsurers Revealed. Munich Re, Swiss Re and Allianz are among A.M. Best’s top 50 reinsurers reviewed and ranked on the basis of gross premiums written [Electronic resource]. – Access mode : http://www.insurancenetworking. com/news/reinsurers-rank-best-munich-swiss-annover-30967-1.html?pg=1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Іріна Георгіївна Гончаренко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.