DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-12-16

ЗВІТНІСТЬ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦЕСІЇ

Віталій Вікторович Бондарчук, Ірина Валеріївна Замула

Анотація


Досліджено можливість прогнозування рецесії на основі інвестиційної активності транснаціональних корпорацій. Розглянуто Звіт про рух грошових коштів транснаціональних корпорацій як джерело аналізу їх інвестиційної діяльності. Зроблено висновок про перспективність використання методу аналізу інвестиційної діяльності на основі фінансової звітності транснаціональних компаній для прогнозування рецесії. Перевагою такого методу є його оперативність, тобто можливість здійснення прогнозів щоквартально, а також те, що зменшення інвестиційної активності як індикатор прецесійних змін відбувається швидше за зменшення валового внутрішнього продукту. Недоліком такого методу є вплив на інвестиційну активність транснаціональних компаній суб’єктивних чинників та можливі проблеми з доступом до фінансової звітності таких компаній. Встановлено, що процес скорочення інвестицій як фактор рецесійних змін наступає раніше, ніж скорочення валового внутрішнього продукту.


Ключові слова


звітність транснаціональних корпорацій; рецесія; економічний цикл; Звіт про рух грошових коштів; інвестиції; інформаційне забезпечення прогнозування рецесії

Повний текст:

PDF

Посилання


Keynes J.M. General Theory of Employment, Interest, and Money / J.M. Keynes. – London, 1936.

Sarkisyan D.R. Taylor series method for dynamical systems with control: Convergence and error estimates / D.R. Sarkisyan // Journal of Mathematical Sciences 139, 2006. – № 6. – 20 p.

Ершов М.В. Пять лет после масштабной фазы кризиса: насколько стабильна ситуация? / М.В. Ершов // Вопросы экономики. – 2013. – № 12. – С. 29–47.

Клепач А.Н. О циклических волнах в развитии экономики США и России / А.Н. Клепач, Г.О. Куранов // Вопросы экономики. – 2013. – № 11. – С. 4–33.

Кухтін К.В. Філософія економічної еволюції: економічні цикли / К.В. Кухтін, В.М. Клочко // Економічний нобелівський вісник. – 2014. – № 1. – С. 294–305.

Макашева Н.А. Проблемы интеграции теорий экономического цикла и равновесия (вторая половина 1920-х – 1930-е годы) и проект теории экономической динамики / Н.А. Макашева, Н.Д. Кондратьева // Вопросы экономики. – 2014. – № 1. – С. 22–39.

Подлєсна В.Г. Соціально-економічні цикли у плановій економіці / В.Г. Подлєсна // Економічна теорія. – 2014. – № 1. – С. 61–75.

Покровская В.В. Интернационализация производства и критерии деятельности в рамках современных транснациональных компаний / В.В. Покровская //Экономика XXI века. – 2007.– № 1.

Савченко Т.Г. Дослідження економічних циклів найбільших економік СНД на основі процедури Брай-Бошена / Т.Г. Савченко, І.П. Манжула // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 9. – С. 289–299.

Туган-Барановский М.И. Промышленные кризисы в современной Англии, их причины и влияние на хозяйственную жизнь / М.И. Туган-Барановский. – СПб. : О.Н. Попова, 1900. – 354 с.

ЮНКТАД / Офіційний сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx?sRF_ActivePath=p,4&sRF_Expanded=,p,4.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Віталій Вікторович Бондарчук, Ірина Валеріївна Замула

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.