DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-1(71)-3-11

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Галина Валеріївна Берляк

Анотація


Проблеми методичного характеру стосуються відсутності вказівок в П(С)БО щодо відображення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності об’єкта дослідження. В зв’язку з цим запропоновано внести зміни до П(С)БО. Це дозволить узгодити методику бухгалтерського обліку операцій з елементами інвестиційної діяльності. На основі аналізу інформаційних потреб користувачів запропоновано ідентикативні блоки показників (блок фінансів підприємства, блок оцінки взаємозв’язку з фінансово-кредитними установами, блок виконання зобов’язань за розрахунками, інвестиційний блок, блок науки та інновацій) інвестиційної безпеки, розроблено форми внутрішньої бухгалтерської звітності та удосконалено існуючі форми фінансової звітності щодо інвестиційної діяльності підприємства. Використання підприємствами даних форм звітності забезпечить отримання вчасної та достовірної інформації про стан та структуру ідентифікаторів інвестиційної безпеки підприємства та дозволить ефективно планувати і розробити персоналу підприємства політику управління ними.


Ключові слова


інвестиційна безпека; інвестиційна діяльність; ідентифікатор інвестиційної безпеки; звітність

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Брадул О.М. Обліково-аналітичне забезпечення менеджменту корпорацій : монографія / О.М. Брадул.  К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009.  356 с.

2. Бугрова С.М. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / С.М. Бугрова, Н.М. Гук ; Кемеровский технол. ин-т пищевой промышленности. – Кемерово, 2008. – 177 с.

3.Бухгалтерський управлінський облік : підручник / Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Давидюк, Н.М. Малюга, Л.В. Чижевська ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., перероб і доп.  Житомир : ПП «Рута», 2002.  480 с.

Copyright (c) 2016 Галина Валеріївна Берляк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.