СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Ольга Володимирівна Мілінчук Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2561-0799
  • Юліанна Олегівна Кириєнко Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-169-174

Ключові слова:

ринок туристичних послуг, стандартизація, національні та міжнародні стандарти

Анотація

Гармонізація національних стандартів в туризмі з міжнародними вимогами є обов’язковою умовою до виконання відповідно до підписаної Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У статті досліджено існуючий стан національної системи стандартизації в сфері туризму та сформовано напрямки розвитку в контексті європейської інтеграції. Визначено сутність та завдання стандартизації у сфері туризму. Проведено огляд нормативно-правового забезпечення національної системи стандартизації туристичних послуг: в Україні чинними є 11 стандартів у сфері туризму, з них – 6 міждержавних стандартів країн СНД (ГОСТ), що адаптовані, згідно з українським законодавством, як національні. Діюча система стандартів має ряд застарілих вимог, в ній відсутні загальноприйняті міжнародні стандарти з питань організації подорожей, систем менеджменту безпеки пригодницького туризму, обслуговування клієнтів на круїзних суднах та поромах, вимог до туристичного обслуговування та ін. З метою приведення якості туристичних послуг до європейського рівня рекомендовано адаптувати існуючі стандарти ISO з туризму до вимог вітчизняного законодавства та затвердити їх до 2017 року.

Біографії авторів

Ольга Володимирівна Мілінчук, Житомирський державний технологічний університет

O.V. Milinchuk

Юліанна Олегівна Кириєнко, Житомирський державний технологічний університет

Y.O. Kyryjenko

Посилання

Анисимов В.П. Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере туризма) : учеб. пособие / В.П. Анисимов, А.В. Яцук. – М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2006. – 252 с.

Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме: практикум / Л.В. Баумгартен. – М. : «Дашков и Ко», 2010. – 304 с.

Галасюк С.С. Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності : навч. посібник / С.С. Галасюк. – Одеса : Астропринт, 2011. – 234 с.

Гулиев Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских услуг : учеб. пособие / Гулиев Н.А. – М. : Флинта, МПСИ, 2008. – 240 с.

Дехтярь Г.Д. Лицензирование и сертификация в туризме : учеб. пособие / Г.Д. Дехтярь. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 256 с.

Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : підручник / Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. – К. : Київ. націон. торгов.-економ. ун-т, 2010. – 416 с.

План імплементації Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/files/Plan_400115168772605000.pdf.

Річний звіт Світової організації туризму 2013 (UNWTO Annual Report 2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2013_0.pdf.

Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : «Центр навч. л-ри», 2013. – 426 с.

Oliver Bennett Monique de Greeve and Chrystel Cancel (2007) Standardisation and Quality Labels for EU Tourist Services / Bennett Oliver [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tri-ict.eu/opportunities/tourism/standardization-and-quality-labels-for-eu-tourist-services/standardisation-and-quality-labels-for-eu-tourist-services.pdf.

Офіційний сайт Державного агентства з курортів та туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/ua/news/27584/.

Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=375396.

Офіційний сайт Української асоціації якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaq.org.ua/.

UNWTO World Tourism Barometer (Volume 13, April 2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_02_april_excerpt_3.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Мілінчук, О. В., & Кириєнко, Ю. О. (2015). СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 169–174. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-169-174