DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-169-174

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Ольга Володимирівна Мілінчук, Юліанна Олегівна Кириєнко

Анотація


Гармонізація національних стандартів в туризмі з міжнародними вимогами є обов’язковою умовою до виконання відповідно до підписаної Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. У статті досліджено існуючий стан національної системи стандартизації в сфері туризму та сформовано напрямки розвитку в контексті європейської інтеграції. Визначено сутність та завдання стандартизації у сфері туризму. Проведено огляд нормативно-правового забезпечення національної системи стандартизації туристичних послуг: в Україні чинними є 11 стандартів у сфері туризму, з них – 6 міждержавних стандартів країн СНД (ГОСТ), що адаптовані, згідно з українським законодавством, як національні. Діюча система стандартів має ряд застарілих вимог, в ній відсутні загальноприйняті міжнародні стандарти з питань організації подорожей, систем менеджменту безпеки пригодницького туризму, обслуговування клієнтів на круїзних суднах та поромах, вимог до туристичного обслуговування та ін. З метою приведення якості туристичних послуг до європейського рівня рекомендовано адаптувати існуючі стандарти ISO з туризму до вимог вітчизняного законодавства та затвердити їх до 2017 року.


Ключові слова


ринок туристичних послуг; стандартизація; національні та міжнародні стандарти

Повний текст:

PDF

Посилання


Анисимов В.П. Метрология, стандартизация и сертификация (в сфере туризма) : учеб. пособие / В.П. Анисимов, А.В. Яцук. – М. : Альфа-М ; ИНФРА-М, 2006. – 252 с.

Баумгартен Л.В. Стандартизация и сертификация в туризме: практикум / Л.В. Баумгартен. – М. : «Дашков и Ко», 2010. – 304 с.

Галасюк С.С. Стандартизація, сертифікація туристичних послуг та ліцензування туристичної діяльності : навч. посібник / С.С. Галасюк. – Одеса : Астропринт, 2011. – 234 с.

Гулиев Н.А. Стандартизация и сертификация социально-культурных и туристских услуг : учеб. пособие / Гулиев Н.А. – М. : Флинта, МПСИ, 2008. – 240 с.

Дехтярь Г.Д. Лицензирование и сертификация в туризме : учеб. пособие / Г.Д. Дехтярь. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 256 с.

Кириченко Л.С. Основи стандартизації, метрології та управління якістю : підручник / Л.С. Кириченко, Н.В. Мережко. – К. : Київ. націон. торгов.-економ. ун-т, 2010. – 416 с.

План імплементації Директиви Ради ЄС від 13 червня 1990 р. 90/314/ЄЕС про організовані туристичні подорожі, відпочинок з повним комплексом послуг та комплексні турне [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/files/Plan_400115168772605000.pdf.

Річний звіт Світової організації туризму 2013 (UNWTO Annual Report 2013) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_annual_report_2013_0.pdf.

Салухіна Н.Г. Стандартизація та сертифікація товарів і послуг / Н.Г. Салухіна, О.М. Язвінська. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : «Центр навч. л-ри», 2013. – 426 с.

Oliver Bennett Monique de Greeve and Chrystel Cancel (2007) Standardisation and Quality Labels for EU Tourist Services / Bennett Oliver [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tri-ict.eu/opportunities/tourism/standardization-and-quality-labels-for-eu-tourist-services/standardisation-and-quality-labels-for-eu-tourist-services.pdf.

Офіційний сайт Державного агентства з курортів та туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/ua/news/27584/.

Офіційний сайт Міжнародної організації зі стандартизації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.iso.org/iso/iso_technical_committee?commid=375396.

Офіційний сайт Української асоціації якості [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.uaq.org.ua/.

UNWTO World Tourism Barometer (Volume 13, April 2015) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom15_02_april_excerpt_3.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ольга Володимирівна Мілінчук, Юліанна Олегівна Кириєнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.