ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ

Автор(и)

  • Андрій Володимирович Михальчук Дніпропетровська державна фінансова академія, Ukraine
  • Ксенія Сергіївна Вербицька Дніпропетровська державна фінансова академія, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-162-168

Ключові слова:

підприємництво, ризик, підприємницький ризик, функції ризику у підприємницькій діяльності, методи оцінки ризику, шляхи зниження ризику

Анотація

Діяльність підприємств здійснюється за попередньо складеними планами. Але змінити заплановані події або перешкодити їх реалізації може об’єктивна невизначеність, що обумовлює наявність підприємницьких ризиків. Внаслідок цього значно ускладнюється або унеможливлюється досягнення поставленої мети. Будь-яка сфера людської діяльності, особливо підприємницька, обтяжені ризиком. Оскільки ризик є невід’ємною частиною підприємницької діяльності, підприємцю потрібно не уникати ризику, а вірно оцінювати ступінь та вміти керувати ним, щоб знизити. Ризик – ключовий елемент підприємницької діяльності, тому при плануванні майбутньої діяльності важливим є врахування ризиків. Проблема створення ефективного управління ризиками є актуальною темою і потребує вирішення, адже процес становлення практики управління економічними ризиками на підприємствах ще не завершений, а завдання створення єдиної методики не може бути вирішене, оскільки кожне підприємство по-своєму унікальне, орієнтоване на власну ринкову сферу, можливості своїх співробітників, конкурентів тощо. У статті охарактеризовано поняття підприємництва та підприємницького ризику, позитивні та негативні аспекти функцій ризику у підприємницькій діяльності. Розглянуто методи оцінки ризику на підприємстві та шляхи зниження ризику. Запропоновано деякі напрями зниження рівня підприємницького ризику.

Біографії авторів

Андрій Володимирович Михальчук, Дніпропетровська державна фінансова академія

A.V. Mihalchuk

Ксенія Сергіївна Вербицька, Дніпропетровська державна фінансова академія

K.S. Verbitska

Посилання

Господарський кодекс України № 436-IV редакція від 04.03.2015 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2.

Виноградова Н.В. Методи управління ризиками в підприємницькій діяльності / Н.В. Виноградова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/9668/1/93.pdf.

Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання / Л.І. Донець : навч. посібник. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – С. 7.

Карпенко Ю.М. Ризики у підприємницькій діяльності / Ю.М. Карпенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ea.donntu.org:8080/jspui/bitstream/123456789/21993/1/karpenko.pdf.

Методи оцінки фінансових ризиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://allfinance.org.ua/FNansovij%20/FNansovij%20Menedzhment/Metodi%20OtsiiiiNki%20FiiiiNansov

Проценко О.О. Підприємницький ризик у ціннісній системі сучасного суспільства / О.О. Проценко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/GCH/2012/GCH112/pdf/11.pdf.

Світлична Т.І. Аналіз економічних ризиків / Т.І. Світлична [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/140/4/раздел3.doc.

Чуприна І.В. Поняття та класифікація ризиків в підприємницькій діяльності / І.В. Чуприна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/812.pdf.

Шляхи та методи зниження ризику в підприємницькій діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lection.pp.ua/lekcii/op/лекція_6.pdf.

Щербак В.Г. Невизначеність і ризик у бізнес-діяльності промислового підприємства / В.Г. Щербак [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.stattionline.org.ua/ekonom/34/2471-neviznachenist-i-rizik-u-biznes-diyalnosti-promislovogo-pidpriyemstva.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Михальчук, А. В., & Вербицька, К. С. (2015). ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК: ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ОЦІНКИ ТА ШЛЯХИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКУ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 162–168. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-162-168