DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-152-161

ОЦІНЮВАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ПІДХОДИ І ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ

Ольга Петрівна Мельничук

Анотація


Відомі на сьогодні в науковому обігу методи оцінювання трудового потенціалу лише частково можуть задовольнити бізнес, адже отримувані результати не дають точних оцінок у кількісному та вартісному вимірах і в своїй більшості слугують для порівняння власних можливостей на тлі конкурентного середовища. З огляду на великий перелік кількісних показників і якісних характеристик осіб з кількості економічно активного населення, які у своїй сукупності і обумовлюють трудовий потенціал, наразі не є достатнім рівень його оцінювання для прийняття важливих управлінських рішень. У своїй більшості точнішими є так звані відносні (порівняльні) оцінки, що дають можливість приймати відносно зважені кроки в бізнесі. В даній роботі запропоновано новий підхід до оцінювання трудового потенціалу з урахуванням освітньо-кваліфікаційного, особистісного, психофізіологічного та мотиваційного потенціалів для практики використання на мікрорівні. Він, порівняно з іншими, розширює можливості оцінювання  впливу зовнішніх і внутрішніх факторів під час формування трудового потенціалу та відпрацювання організаційно-методичних підходів і механізмів його розвитку.


Ключові слова


трудовий потенціал; методи оцінювання; фактори впливу; математична модель; результати оцінювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку XXI століття / Е.М. Лібанова. – Демографія та соціальна економіка. – 2008. – № 1 (9). – С. 9–22.

Полякова И.А. Региональный рынок труда: методологические и прикладные аспекты статистического исследования : монография / И.А. Полякова. – Ростов н/Д, 2007.

Сідоренко В.В. Інтегральна оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств / В.В. Сідоренко // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2011. – Т. 1. – № 5. – С. 106–110.

Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / Н.С. Краснокутська. – К. : Центр навч. л-ри, 2005. – 352 с.

Федонін О.С. Потенціал підприємства: формування та оцінка : навч. посібник / О.С. Федонін, І.М. Рєпіна, О.І. Олексюк. – К. : КНЕУ, 2003.

Дуда Т.С. Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання / Т.С. Дуда, С.В. Попівняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 370–375.

Чаленко О.Ю. Методика визначення економічного потенціалу / О.Ю. Чаленко // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 40–54.

Стоян О.М. Актуальні питання збереження і розвитку трудового потенціалу в умовах реформ / О.М. Стоян // Формування ринкових відносин в Україні : зб. наук. пр. – К., 2004. – Вип. 10 (41). – С. 46–49.

Стахів О.В. Моніторинг мотивації працівників як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства / О.В. Стахів // Соціальні аспекти конкурентоспроможності національної економіки. – 2008 [Електронний ресурс]. –Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/.

Ричи Ш. Управление мотивацией : учеб. пособие для ВУЗов / Ш.Ричи, П.Мартин ; пер. с англ. под ред. проф. А.Е. Климова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 399 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ольга Петрівна Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.