DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-139-145

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ: ОРІЄНТАЦІЯ НА РИНОК

Людмила Ярославівна Малюта, Лілія Миколаївна Мельник, Ольга Богданівна Погaйдак

Анотація


Висвітлено питання, що визначають початок інноваційного процесу. Визначено, що до останнього часу в Україні на всіх рівнях управління інноваціями (регіональному, галузевому, інституційному) панувала продуктова орієнтація інновацій, тобто орієнтація на виробництво нововведень, та встановлено, що перехід до ринкових відносин, структурна перебудова виробництва й ускладнення суспільних потреб призвели до посилення позиції споживача. Доведено, що самі по собі нововведення – не кінцева мета, а лише засіб задоволення потреб споживача. Обґрунтовано, що зміна умов виробництва, ускладнення суспільних потреб і необхідність підвищення конкурентоспроможності нововведень вимагають пошуку нових форм інноваційної діяльності. У цьому зв’язку запропоновано виділяти такі основні схеми (моделі) організації інноваційної діяльності в малому бізнесі: індивідуальні підприємці, венчурні фірми, експлерентні, патієнтні, віолентні та комутантні фірми, спін-офф та спін-аут компанії, мережеві (або оболонкові) фірми, а також мережа малих підприємств.


Ключові слова


інновації; модель; концепція; розвиток; форми організації; ризикове підприємництво; конкурентоспроможність; ринок

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В.М. Інноваційні перспективи України / В.М. Геєць, В.П. Семиноженко. – Харків : Константа, 2006. – 272 с.

Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України / Ж.А. Говоруха // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 8 (74). – С. 107–115.

Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід : монографія / М.П. Денисенко, Л.І. Михайлова, І.М. Грищенко та ін. ; за ред. д.е.н., проф., акад. М.П. Денисенка, д.е.н., проф. Л.І. Михайлової. – Суми : Університетська книга, 2008. – 1050 с.

Інвестиційна та інноваційна діяльність : монографія / за наук. ред. проф., д.е.н. О.Є. Кузьміна. – Львів : ЛБІ НБУ, 2003. – 233 с.

Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку : навч. посібник / Д.М. Стеченко. – К. : Вища шк., 2002.

Провайдинг інновацій : підручник / М.П. Денисенко, А.П. Гречан, М.В. Гаман та ін. ; за ред. проф. М.П. Денисенка. – К. : Вид. дім «Професіонал», 2008. – 448 с.

Поручник А.М. Венчурний капітал: зарубіжний досвід та проблеми становлення в Україні : монографія / А.М. Поручник, Л.Л. Антонюк. – К. : КНЕУ, 2000.

The Future of Innovation Management : The Next 10 Years/ Rick Eagar, Frederik van Oene, Charles Boulton, Daniel Roosand Cindy Dekeyser. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.adl.com/uploads/tx_extprism/Prism_01-1_Innovation_Management_01.pdf.

Peter Merrill. Innovation generation: creating an innovation process and innovative culture / Peter Merrill. – 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://books.google.com.ua/ books?id= 4WBpKMnbOJgC&pg =PA39&dq=innovation+process+stages&hl=ru&sa=X&ei= Z7nNUo_eKsap.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 4AT5goHIAw&ved=0CC8Q6AEwAA#v=onepage&q= innovation%20process%20stages&f=false.

Managing Creativity and Innovation (Harvard Business Essentials). – Boston, Massachussetts, 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amazon.com/Managing-Creativity-Innovation-Business-Essentials.

Peter Drucker. Innovation and Entrepreneurship / Peter Merrill [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ua.bookfi.org/book/1303970.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Людмила Ярославівна Малюта, Лілія Миколаївна Мельник, Ольга Богданівна Погойдак

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.