DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-134-138

КОМПЛЕКСНА ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ

Вікторія Миколаївна Ільченко, Владислава Сергіївна Махітько

Анотація


Розглянуті основні екологічні проблеми України. Досліджені проблеми, що пов’язані з комплексною переробкою і утилізаціє відходів, на прикладі Придніпровського економічного району, що  дає можливість більш детально уявити екологічне становище країни на даному етапі. Використані та проаналізовані останні екологічні показники та визначені основні проблеми утилізації та переробки відходів.

Основні методи дослідження: спостереження, аналіз та порівняння. Метою роботи став пошук шляхів подолання екологічної кризи в Україні.

У результаті проведених досліджень, було визначено, які типи сміття найбільш переважають в Україні, та знайдено оптимальні шляхи вирішення проблем, пов’язаних з відходами та їх переробкою. Вдалося знайти основні проблеми, що стали причиною тяжкого екологічного становища, та основні завдання для країни на даному етапі. Визначені основні проблеми та завдання безпосередньо Придніпровського економічного району. Також вказано, яким чином можна заощаджувати, завдяки комплексній переробці відходів.

Стаття є дуже актуальною та значущою, тому що саме тут визначені  основні проблеми та завдання України, що стосуються екологічної ситуації. Також тут зосереджено увагу на екологічних проблемах, яким уряд не приділяє достатньої уваги.


Ключові слова


утилізація; ресурсоспоживання; відходи; комплексна переробка

Повний текст:

PDF

Посилання


Головні причини й джерела розвитку екологічної кризи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ecology.at.ua/index/0-18.

Державна санітарно-епідеміологічна служба Запорізької області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblses.zp.ua/comment.php?n_id=1858.

Екологічні проблеми забруднення в Україні: смітники [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/ecology/21417/.

Експрес-Випуск № 74/0/06.4вн-15 : Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим достпу : http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2014/03/21_03_14/e_v_2TP13.pdf.

Експрес-Випуск № 283 : Держстат України Головне управління статистики у Дніпропетровській області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dneprstat.gov.ua/expres/2014/03/21_03_14/e_v_2TP13.pdf.

Зерук В.А. Aналіз нормативно-правової бази реалізації політики поводження з відходами в Україні / В.А. Зерук // Управління проектами, системний аналіз і логістика. – К. : НТУ, 2013. – Вип. 12.

Оцінювання екологічної ситуації у Запорізькій області. Стислий виклад звіту щодо оцінювання екологічної ситуації у Запорізькій області // Регіональне Врядування та Розвиток в Україні. – 2006. – 3 с.

Національна екологічна політика України: загальні оцінки і ключові рекомендації / Френсіс О’Доннелл та ін. – К. : ВАІТЕ. – 38 с.

«Проблеми державного регулювання у сфері поводження з відходами та шляхи їх вирішення». Аналітична записка // Національний інститут стратегічних досліджень при президентові України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1386/.

Проблема утилізації промислових відходів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //eworks.com.ua/work/166_Ytilizaciya_vidhodiv_naftopererobki_ta_naftohimii.html.

Хрутьба В.О. Основи управління проектами і програмами поводження з відходами в транспортно-дорожньому комплексі : монографія / В.О. Хрутьба. – К. : НТУ, 2013. – 192 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Вікторія Миколаївна Ільченко, Владислава Сергіївна Махітько

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.