УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ: ПОНЯТТЯ ТА ФУНКЦІЇ

Анатолій Олександрович Заїнчковський, Юлія Леонідівна Труш

Анотація


Результати проведених досліджень вказують на наявність застарілих чинних регулятивних документів, які визначають основні функції управління якістю, що не вирішують усіх проблем розвитку процесу управління. Запропоновано удосконалити поняття «управління якістю продукції» та додати в склад існуючих функцій управління якістю продукції функцію «аналіз ринку та встановлення цілей».

Методичну основу дослідження становлять методи аналізу, спостереження та індукції, а основу інформаційної бази – нормативно-правові акти з найважливіших питань організації управління якістю, довідкові матеріали, публікації вітчизняних та зарубіжних авторів.

Доповнення складу функцій функцією «аналіз ринку та встановлення цілей» дозволить детально вивчати сучасний ринок, провести аналіз збутових можливостей, дослідити потреби і переваги споживачів відносно якості продукції, контролювати маркетингову діяльність, та як наслідок, проводити аналіз внутрішніх можливостей підприємства.

Враховуючи те, що функціональні аспекти управління якістю продукції, функції управління якістю досліджені недостатньо, обрана тематика дослідження є актуальною, не лише для суб’єктів господарювання, але й для споживачів продукції.


Ключові слова


управління; якість; вчені; функції; процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Азгальдов Г.Г. Количественная оценка качества продукции – квалиметрия (некоторые актуальные проблемы.) / Г.Г. Азгальдов. – М. : «Знание», 1986. – 116 с.

Басовський Л.Е. Управління якістю / Л.Е. Басовський, В.Б Протасьев. – К. : ІНФРАМ, 2005. – С. 26.

Білий Є.В. Конкурентоспроможність та якість продукції: два рівня управління / Є.В. Білий, С.А. Барашков // Маркетинг. – 2003. – № 4. – С. 29–34.

Всезагальне управління якістю : підручник для вузів / під ред. О.П. Глудкина. – М. : «Радіо і зв’язок», 1999. – 245 с.

Глічев А.В. Управління якістю продукції / А.В. Глічев. – 2-е вид., перевид. і доп. – М. : РІА «Стандарти та якість», 2004 – 365 с.

Статистический контроль качества продукции на основе принципа распределения приоритетов / В.А. Лапидус, М.И. Розно, А.В. Глазунов и др. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 224 с.

Львов Д.С. Качество та эффективность производства / Д.С. Львов. – М. : «Знание», 1974. – 64 с.

Момот А.І. Менеджмент якості / А.І. Момот. – Донецьк, 2000. – 155 с.

Мишин В.М. Управление качеством / В.М. Мишин. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 63 с.

Огвоздин В.Ю. В дебрях терминологии / В.Ю. Огвоздин // Стандарты и качество. – 2005. – № 7. – 79 с.

Системи менеджменту якості. Принципи та словник : Міжнародний стандарт ІSО 9000:2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // www.iso.ru.

Федюкин В.К. Методы оценки и управления качеством промышленной продукции : учебник / В.К. Федюкин, В.Д. Дурнев, В.Г. Лебедев. – М. : Филинь, 2005. – 328 с.

Шевченко Д.К. Организация и управление качеством: Монография / Д.К. Шевченко, В.В. Груздев. – Владивосток : Дальрыбвтуз, 2000. – С. 59.

ISO 8402:1994. «Управление качеством и обеспечение качеством. Словарь».


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-128-133

Copyright (c) 2016 Анатолій Олександрович Заїнчковський, Юлія Леонідівна Труш

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.