МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Віра Володимирівна Дубініна Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-118-127

Ключові слова:

бізнес-процеси, моделювання, модель, метод, UFO-toolkit, підприємство роздрібної торгівлі

Анотація

Розглянуто сутність процесно-орієнтованого управління підприємством. Проаналізонано зміст і види інформаційних технології, що обумовлені складністю і диференціацією існуючих методів, а також специфічністю мов, термінології моделювання бізнес-процесів підприємства. Проведений огляд теоретичних аспектів моделювання бізнес-процесів, дослідженно сучасні традиційні методів моделювання, які отримали практичне застосування у візуалізації моделі діяльності підприємства роздрібної торгівлі. У ході теоретичного аналізу методів моделювання встановлено, що через свої системологічні інтегровані можливості метод UFO-toolkit, розроблений українськими вченими, найбільш підходить для структурного та об’єктного аналізу бізнес-процесів підприємства роздрібної торгівлі. Так була розроблена візуалізована імітаційна модель бізнес-процесу «Реалізація продукції» «як є» підприємства роздрібної торгівлі з використанням комбінованих UFO-елементів з метою подальшої практичної формалізації та оптимізації наведеного бізнес-процесу.

Біографія автора

Віра Володимирівна Дубініна, Київський національний торговельно-економічний університет

V.V. Dubinina

Посилання

Бай С.І. Розвиток організації: політика, потенціал, ефективність : монографія / С.І. Бай ; Київськ. нац. торг.-ек. ун-т. – К. : Київ. нац. торг.-ек. ун-т, 2009. – 280 с.

Бондаренко М.Ф. Моделирование и проектирование бизнес-систем: методы, стандарты, технологи / М.Ф. Бондаренко, С.И. Маторин, Е.А. Соловьева. – Харьков : «Компания СМИТ», 2004. – 272.

Буч. Г. Объектно-ориентированное программирование с примерами применения / Г.Буч : пер с англ. – М. : Конкондр, 1992.

Войнов И.В. Моделирование экономических систем и процессов. Опыт построения АRIS-моделей : монография / И.В. Войнов, С.Г. Пудовкина, А.И. Телегин. – Челябинск : ЮУрГУ 2002. – 392 с.

Калянов Г.Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация/ Г.Н. Калянов. – М. : Финансы и статистики, 2006. – 240 с.

Клейнер Г.Б. Производственные функции: теория, методы, применение / Г.Б. Клейнер. – М. : Финнансы и статистика, 1986. – 239 с.

Марка Д.А. Методология структурного анализа и проектирования / Д.А. Марка, К.МакГоуэн. – М. : МетаТехнология, 1993.

Маторин В.С. CASE-инструментарий UFO-toolkit. Автоматизация построения УФО-моделей / В.С. Маторин, С.И. Маторин, А.С. Попов. – 2004. – № 2–3. – С. 144–149.

Маторин С.И. Анализ и моделирование бизнес-систем. (Системологическая объектно-ориентированная технология) / С.И. Маторин. – Х. : ХНУРЭ, 2002. – 322 с.

Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кібернетики / Г.П. Мельников. – М. : Сов. радио, 1978. – 368 с.

Ойхман Е.Г. Реинжиниринг бизнеса: Реинжиниринг организаций и информационные технологи / Е.Г. Ойхман, Э.В. Попов. – М. :Финансы и статистика, 1997. – 336 с.

Попов А.С. О новом языке сценариев для объектного имитационного моделирования / А.С. Попов // Радиоэлектроника и информатика. – 2002. – № 1. – С. 114–116.

Советов Б.Я. Моделирование систем / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – М. : Высш. шк., 1998. – 319 с.

Форрестер Д. Основы кибернетики предприятия (Индустриальная динамика) / Д.Форрестер, Дж.Форрестер. – M. : Прогресс, 1970, 340 с.

Шеер Август-Вильгельм Моделирование бизнес-процессов / Шеер Август-Вильгельм. – изд. 2-е ; пер. с англ. Каменнова М.С., Громов А.И. // Весть-МетаТехнология. – М., 2000. – 173 с.

Davenport T.H. Business Innovation, Reengeneering Work through Information Technology / T.H. Davenport. – Boston : Harvard Business School Press, 1993. – 364 p.

Matorin S. A New Technology of System-Objective Analysis and It’s Application for Business-Systems Modelling / S.Matorin // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2003. – № 1 (1). – P. 15–20.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Дубініна, В. В. (2015). МОДЕЛЮВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 118–127. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-118-127