НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ

Василь Іванович Кузь

Анотація


З ростом конкуренції на товарних ринках постачальники товарів і послуг для залучення нових і утримання наявних клієнтів вимушені надавати їм певні пільги, у тому числі відстрочення або розстрочку платежу. У цих умовах одним із перспективних інструментів фінансування підприємств реального сектору є факторинг, що відіграє важливу роль у ринковій економіці. Він забезпечує підприємствам і організаціям зростання обсягу оборотних коштів і пришвидшення оборотності капіталу; сприяє швидшому погашенню дебіторської і кредиторської заборгованостей і як наслідок – зростання темпів виробництва та оборотності товарів, робіт або послуг; сприяє розширенню виробництва тощо. Оскільки процес розвитку факторингових операцій є досить інтенсивним, зростає необхідність у детальному розгляді методики бухгалтерського обліку факторингових операцій. Запропонована в статті методика бухгалтерського обліку факторингових операцій у постачальника, фактора і боржника на основі чинного плану рахунків може бути використана в практиці комерційних організацій-учасників договору факторингу.


Ключові слова


факторинг; факторингові операції; факторинг з регресом; факторинг без регресу; фактор; постачальник; боржник; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Береза С.Л. Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості: теорія і практика : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / С.Л. Береза ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир, 2002. – 308 с.

Веренич О.Г. Облікові аспекти факторингу / О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова // Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : зб. наук. пр. – Л. : Львівська Політехніка, 2007. – № 577. – С. 50–54.

Внукова Н.М. Основи факторингу : навч. посібник / Н.М. Внукова. – К. : Знання, 1998. – 173 с.

Евсейкина Е.Ю. Бухгалтерский учет факторинговых операций в организациях : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Евсейкина Елена Юрьевна ; Сибирский университет потребительской кооперации. – Новосибирск, 2008. – 175 с.

Зеленіна О.О. Бухгалтерський облік факторингу як елемента позикового капіталу підприємства / О.О Зеленіна // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – Житомир, 2010. – № 4 (54). – С. 78–81.

Ишкова Н.А. Бухгалтерский учет и анализ вексельных и факторинговых операций : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12 / Ишкова Наталья Алексеевна ; Моск. гос. ун-т комерции. – М., 2001. – 238 с.

Левченко О.М. Факторинг: методика облікового процесу / О.М. Левченко //Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 11 (113). – С. 219–233.

Омеляненко Т.В. Особливості обліку операцій факторингу з правом регресу / Т.В. Омеляненко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 3. – С. 19–23.

Струк Н.С. Фінансово-облікове забезпечення факторингових партнерських угод в Україні / Н.С. Струк // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. – 2009. – № 647. – С. 221–228.

Фартушняк О.В. Деякі аспекти відображення факторингових операцій в обліку / О.В. Фартушняк, І.Ю. Пасічник // Економіка розвитку.  2008.  № 2 (46).  С. 67–69.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-61-64

Copyright (c) 2016 Василь Іванович Кузь

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.