DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-33-40

СУТНІСТЬ ТА РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ

Ярослав Петрович Квач, Олена Геннадіївна Дроздова

Анотація


Розглянуто сутність та особливості розвитку електронної торгівлі у світі та в Україні у сучасних умовах. Визначено переваги та недоліки ведення електронної торгівлі, перспективи розвитку та сприятливі фактори впливу. Ідентифіковано сутність, основні завдання, інструменти Інтернет-маркетингу такі, як корпоративний сайт, контекстна реклама, медійна реклама, реклама на віджетах, продукт-плейсмент в он-лайн іграх тощо та переваги їх використання для сучасних українських підприємств за рахунок можливості економії часу та мінімізації витрат. Визначено проблемні питання бухгалтерського відображення електронної торгівлі, зокрема основні вимоги до оформлення документів. Виявлено, що для методики бухгалтерського обліку важливими є питання: спосіб доставки товару до споживача та моделювання оптимального логістичного ланцюга з метою мінімізації дорожньо-транспортних витрат; ідентифікація веб-сайту як активу (нематеріального активу); здійснення розрахунків з покупцями; повернення товару з різних причин. Стрімкий розвиток Інтернет-торгівлі впливає на методику бухгалтерського обліку та економічний аналіз, формуючи нові завдання моделювання поведінки суб’єкта економічної діяльності з метою отримання конкурентних переваг.


Ключові слова


електронна торгівля; електронна комерція; Інтернет-торгівля; Інтернет-комерція; електронний бізнес; Інтернет-технології; Інтернет-маркетинг; комерційна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Google Analytics [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/intl/ru_ALL/analytics/features/index.html.

Information economy report 2015 (full report) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf.

Press release UNCTAD designs business-to-consumer electronic-commerce index (UNCTAD/PRESS/PR/2015/003) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unctad.org/en/pages/PressRelease.aspx?OriginalVersionID=237.

Борецька І.Ю. Електронна комерція як складова частина електронного бізнесу / І.Ю. Борецька, С.В. Марєєв, С.В. Степова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Informatica/67272.doc.htm.

Кузнєцова Н. Інтернет-маркетинг в Україні: проблеми та перспективи Н.Кузнєцова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://papers.univ.kiev.ua/ekonomika/articles/Internet_Marketing_in_Ukraine_Problems_and_Perspectives_18908.pdf.

Легенчук С.Ф. Сутність електронної комерції: обліковий вимір / С.Ф. Легенчук, А.С. Скакун // Вісник ЖДТУ / Серія : Економічні науки. – 2011. – № 4 (58). – С. 59–65.

Мозгова Г.В. Інструменти інтернет-маркетингу та їх переваги для сучасних українських підприємств / Г.В. Мозгова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429.

Соболєв В.О. Сутність основних понять Інтернет-торгівлі відносин / В.О. Соболєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/33645.doc.htm.

Тягунова Н.М. Інтернет-торгівля: сутність та особливості / Н.М. Тягунова, М.Ю. Гудзенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/visnyk/2013/03/160.pdf.

Україна зайняла 58 місце в світовому рейтингу електронної комерції (РБК-Україна) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rbc.ua/ukr/news/ukraina-zanyala-mesto-mirovom-reytinge-elektronnoy-1427792216.html.

Ховрак І.В. Електронна комерція в Україні: переваги та недоліки / І.В. Ховрак // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. – № 4. – С. 16–20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecfipr_2013_4_7.pdf.

Чучко Н.О. Електронна торгівля в системі світогосподарських відносин / Н.О. Чучко, Г.М. Лозікова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.econindustry.org/arhiv/html/2011/st_56_23.pdf.

Шемет А.Д. Форми електронної комерції та її склад в системі цифрової економіки / А.Д. Шемет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://stp.diit.edu.ua/article/download/9176/7966.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Ярослав Петрович Квач, Олена Геннадіївна Дроздова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.