РИЗИКИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Зіновій Володимирович Гуцайлюк Тернопільський національний економічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-27-32

Ключові слова:

ризик, факторинг, факторингові операції, фактор, резерв, бухгалтерський облік, управління

Анотація

Здійснено ідентифікацію ризиків фактора задля можливості розробки облікового забезпечення управління ними. Досліджено теоретико-методичні аспекти класифікації ризиків факторингових операцій в частині оцінки ризиків фактора. Запропоновано розглядати ризики фактора як такі, що керовані за допомогою бухгалтерських інструментів, і ризики, які не можна врахувати в бухгалтерському обліку. Для мінімізації ризиків фактора, що керовані бухгалтерськими інструментами, запропоновано метод самострахування, який полягає у створенні фактором резервів під факторингові операції, що призначені для покриття непередбачених витрат і збитків. Резерв під факторингові операції забезпечить створення фактором більш стабільних умов фінансової діяльності і дозволить уникати коливань величини прибутку фактора у зв’язку зі списанням втрат по факторингових операціях.

Розроблені пропозиції дозволяють у подальших дослідженнях удосконалити організаційно-методичні засади бухгалтерського обліку та аналізу як основу інформаційного забезпечення управління ризиками фактора, зокрема в частині удосконалення питань оцінки таких ризиків та їх якісного і кількісного аналізу.

Біографія автора

Зіновій Володимирович Гуцайлюк, Тернопільський національний економічний університет

Z.V. Gutsaylyuk

Посилання

Виноградова Е.В. Многокритериальные модели оптимизации факторинговых портфелей : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / Елена Викторовна Виноградова. – М., 2010. – 27 с.

Височинська О.В. Особливості оцінки кредитного ризику при здійсненні факторингових операцій комерційними банками / О.В. Височинська, К.Л. Ларіонова // Наука й економіка ; Хмельниц. екон. ун-т. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (16). – Т. 1. – С. 20–28.

Заема Л.М. Организационно-методические подходы к совершенствованию инструментов факторинга : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Людмила Михайловна Заема. –Ставрополь, 2010. – 169 с.

Ишкова Н.А. Бухгалтерский учет и анализ вексельных и факторинговых операций : дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 / Наталья Алексеевна Ишкова. – М., 2001. – 238 с.

Киселева М.С. Секьюритизация факторинговых активов : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Марина Сергеевна Киселева. – М., 2011. – 26 с.

Кожина Л.М. Снижения риска выполнения факторинговых операций : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Людмила Михайловна Кожина. – М., 2008. – 150 с.

Лаврик М.Ю. Эффективность факторинговых операций российских коммерческих банков : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Мария Юрьевна Лаврик. – М., 2005. – 143 с.

Леднев М.В. Управление конкурентоспособностью факторинговой компании : дис. канд. экон. наук : 08.00.05 / Михаил Владимирович Леднев. – М., 2009. – 174 с.

Лефель А.О. Факторинг как инструмент финансирования оборотных средств предприятия : дис. … канд. экон. наук : 08.00.10 / Александр Олегович Лефель. – М., 2006. – 186 с.

Маханова Т.А. Развитие рынка факторинговых услуг в Российской Федерации : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.10 / Татьяна Алексеевна Маханова. – М., 2010. – 193 с.

Пальчук О.І. Факторинг на ринку фінансових послуг : монографія / О.І. Пальчук. – К., 2011. – 164 с.

Семенихин Р.Б. Методика аудита факторинговых операций : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 / Роман Борисович Семенихин. – М., 2011. – 24 с.

Трейвиш М.И. Методы анализа эффективности и надежности факторных операций : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / Михаил Ильич Трейвиш. – М., 1997. – 144 с.

Терешина Н.В. Управление оборотными активами транспортной компании в условиях корпоративных трансформаций : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 ; 08.00.10 / Наталия Владимировна Терешина. – М., 2009. – 24 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-09-14

Як цитувати

Гуцайлюк, З. В. (2015). РИЗИКИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(72), 27–32. https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-27-32

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ