DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-2(72)-12-20

ОСОБЛИВОСТІ ПАРТНЕРСТВА В АУДИТІ

Валерій Петрович Бондар

Анотація


Розглянуто поняття «інститут партнерства в аудиті» та його значення в Україні. Здійснено огляд міжнародного досвіду в частині інституту партнерства в аудиторському бізнесі. Визначено природу аудиторської діяльності, права, обов’язки та повноваження партнерства під час аудиту. Здійснено розподіл функцій між партнером і партнером із завдання в частині таких узагальнюючих блоків: питання про прийняття на обслуговування нового клієнта або продовження співпраці з існуючими замовниками (клієнтами); ознайомлення з діяльністю замовника аудиту, у тому числі розуміння його системи внутрішнього контролю; ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення звітності; процес аудиту та завершення аудиту й формування кінцевого судження. На основі здійсненого розподілу функцій між партнером і партнером із завдання, визначено загальну структуру системи управління аудиторською фірмою. Зазначено умови для запровадження партнерства в аудиторському бізнесі, а також визначено ряд переваг та недоліків партнерства для аудиторської діяльності.


Ключові слова


інститут партнерства; аудит; партнер; партнер із завдання; аудиторський бізнес; управління в аудиті

Повний текст:

PDF

Посилання


Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід : монографія / С.В. Бардаш. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 656 с.

Бондаренко Н.О. Аудит суб'єктів підприємницької діяльності : навч. посібник / Н.О. Бондаренко, В.Д. Понікаров, С.М. Попова. – К. : ЦНЛ, 2004. – 300 с.

Гончарук Я.А. Аудит / Я.А. Гончарук, B.C. Рудницький. – Л. : Оріяна-Нова, 2004. – 292 с.

Давидов Г.М. Аудит : навч. посібник / Г.М. Давидов. – К. : Знання ; КОО, 2001. –363 с.

Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація / Н.І. Дорош. – К. : Знання ; КОО, 2001. – 402 с.

Петренко С.М. Аудит: теорія і практика застосування міжнародних стандартів : навч. посібник / С.М. Петренко, І.М. Пальцун. – Л. : Магнолія 2006, 2013. – 520 с.

Петренко С.М. Риски аудиторской деятельности : науч.-практ. пособие / С.М. Петренко. – К. : Эльга ; Ника-Центр, 2003. – 84 с.

Петрик О.А. Аудит у зарубіжних країнах : навч.-метод. посібник / О.А. Петрик, М.Т. Фенченко ; за заг. ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2002. – 168 с.

Савченко В.Я. Аудит / В.Я. Савченко. – К. : КНЕУ, 2006. – 328 с.

Усач Б.Ф. Аудиторська звітність за міжнародними стандартами / Б.Ф. Усач // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2007. – № 577. – 507 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Валерій Петрович Бондар

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.