DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-4(70)-92-97

АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОГО ЗМІСТУ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ В УМОВАХ ЕФЕКТИВНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Людмила Федорівна Соколенко

Анотація


Проведено аналіз особливостей і тенденцій забруднення навколишнього природного середовища за основними напрямками діяльності. Розглянуто основні показники, що
характеризують тенденції забруднення водних об’єктів, ґрунтів, атмосферного повітря, визначено основні види забруднювачів, проаналізовані наслідки їх впливу на економічну, екологічну та соціальну складові життєдіяльності. Досліджено сутність поняття «екологічна безпека регіону», розглянуто його склад і структура. На основі аналізу підходів до розуміння сутності екологічної безпеки регіону обґрунтовано необхідність удосконалення державної
політики у сфері управління регіональним природокористуванням. Визначено основні напрямки
державної екологічної політики: застосування нових форм фінансування науки, формування ефективної стратегії регіонального розвитку, створення національних центрів високих технологій, реалізація яких сприятиме розробці ефективного механізму управління регіональним розвитком з урахуванням екологічної складової.


Ключові слова


екологічна безпека; регіональне природокористування; сталий розвиток; навколишнє середовище; екологічна ефективність

Повний текст:

PDF

Посилання


Бринчук М.М. Экологическое право : учеб. для вузов / М.М. Бринчук. – М., 1998. 2. Зайченко О.О. Світовий досвід розробки системних індикаторів сталого розвитку / О.О. Зайченко // Прометей. – 2008. – № 3 (27). – С. 23–26. 3. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспектив покращення / А.Б. Качинський [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://old.niss.gov.ua/book/kachin/index.htm. 4. Колбасов О.С. Концепция экологической безопасности / О.С. Колбасов // Сов. гос-во и право. – 1988. – № 12. 5. Лагунова А.И. Структура экологической безопасности России / А.И. Лагунова. – Красноярск, 2003. 6. Лукаш О.А. Соціо-еколого-економічні аспекти природокористування на прикордонних територіях / О.А. Лукаш, Ю.М. Дерев’янко // Механізм регулювання економіки. – 2009. – № 2. – C. 38–44. 7. Офіційний сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mns.gov.ua. 8. Реймерс Н.Ф. Концептуальная экология. Надежды на выживание человечества/ Н.Ф. Реймерс. – М., 1992. 9. Тимошенко А.С. Глобальная экологическая безопасность – международно-правовой аспект / А.С. Тимошенко // Советское государство и право. – 1989. – С. 84–91. 10. Environmental Performance Index 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epi.yale.edu.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2014 Людмила Федорівна Соколенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.