DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-312-314

АНАЛІЗ НЕОБХІДНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ

М. В. Руденко

Анотація


Визначено та проаналізовано необхідність соціального інвестування в банківській сфері та доведено доцільність плідної співпраці банків та суспільства на шляху до сталого соціально-економічного розвитку держави


Ключові слова


інвестування; соціальне інвестування; банківська сфера

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко А.В., Омелянович Л.О. Соціальне інвестування як фактор забезпечення соціально- економічного розвитку держави // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. – 2009. – № 5(79). – С.201-203. 2. Баюра Д.О. Соціальне інвестування як вищий рівень корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки. – 2011. – №24. – С. 212-218. 3. Винников В.С. Управление социальным инвестированием в корпорациях: теоретико-методологический аспект: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук: спец. 08.00.05 “Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями и инвестиционной деятельностью)” / В.С. Винников – М., 2007. – 24 с. 4. Несторова Н.С. Теоретичні аспекти соціальних інвестицій в Україні // Збірник наукових праць Національного університету податкової служби України. Економічні науки. – 2010. – №2. – С. 147-155. 5. http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ znpnudps/2010_2/pdf/10nnsiiu.pdf 6. Волошо Л., Царик І. Соціальна відповідальність банків та необхідність впливу на неї держави // Вісник Національного банкуУкраїни. – 2008. – №8. – С.10-13. 7. Карасьова З.М., Решетняк А.А. Соціальна відповідальність бізнесу в банківській сфері України та тенденції її розвитку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2010. – №2(9). С. 46-51. 8. Making the most of Corporate social responsibility. McKinsey Quarterly. December 2009. Tracey Keys, Tomas Malnight, and Kees van der Graaf. McKinsey Global Institute. http://mckinseyquarterly.com 9. Lockett, A., Moon, J., Visser, W. “Corporate Social Responsibility in Management Research: Focus, Nature, Salience and Sources of Influence”, Journal of Management Studies, Vol.43 (1), 2006. pp.115-136. 10. Доклад о социальных инвестициях в России за 2004 год / Под общей ред. С.Е. Литовченко. – М.: Ассоциация Менеджеров, 2004. – 80 с. 11. Bericht zur unternehmerischen Verantwortung 2009. Commerzbank AG. Frankfurt am Main. http://commerzbank.de


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 М. В. Руденко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.