DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-307-309

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА

Андрій Ярославович Крупка

Анотація


Розглянуто сутність бюджетної політики держави у сфері культури і мистецтва та досліджено основні проблеми бюджетного фінансування галузі з обґрунтуванням напрямів його покращення.


Ключові слова


бюджетна політика; бюджетне фінансування; бюджетний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Вейсова В.Е. Суперечності і труднощі в управлінні культурою в умовах перехідного українського суспільства / В.Е. Вейсова // Культура України. – К.:Культура України – №31. – 2010. – С. 90-96. 2. Звіти про виконання Державного бюджету за 2009-2011 роки. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://budget.rada.gov.ua/Kombjudjet/control/uk/doccatalog/list?curr Dir=45096 3. Карлова В.В. Державна політика у сфері культури: сутність, та особливості реалізації в сучасних умовах / В.В. Карлова / Академія державного управління при Президентові України. – К., 2003. – 180 с. 4. Киричук О. Вдосконалення механізмів фінансування культурно- мистецької діяльності в Україні / О.Киричук, Л. Максим’як // Ефективність державного управління. – 2008. – №14/15. – С. 277-285. 5. Куценко В.І. Соціальна сфера: реальність і контури майбутнього (питання теорії і практики). Монографія / В.І. Куценко / За наук. ред. Б.М. Данилишина, чл.-кор. НАН України. – Ніжин: ТОВ “Видавництво ”Аспект-Поліграф”, 2008. – 818 с. 6. Максим’як Л. Проблеми формування культурної сфери: шляхи її вирішення / Л. Максим’як // Ефективність державного управління. – 2009. – №18/19. – С. 161-168. 7. Модернізація України – наш стратегічний вибір: Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України. – К., 2011. – 416 с. 8. Горлатий М.К. Зарубіжний досвід управління розвитком соціальної інфраструктури / М.К. Орлатий, Т.В. Гоголь // Науковий вісник Академії муніципального управління. – 2011. – № 3. – С. 51-57. 9. Le budget de l’étan voté pour 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.performance publique.budget.gouv.fr/file admin/medias/documents/ressources/LFI2011/depliant_budg t2011 pd


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Андрій Ярославович Крупка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.