DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-278-282

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА УЧАСТЮ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ У БУДІВНИЦТВІ

Марія Михайлівна Шестерняк

Анотація


Досліджено особливості реалізації спільної діяльності без  творення юридичної особи у будівельній галузі за умови, коли учасниками виступають не тільки юридичні, але і фізичні особи. На основі проведених розвідок та вивчення практичної роботи суб’єктів господарювання, що беруть участь у здійсненні спільного будівництва розглянуто взаємовідносини між цими учасниками враховуючи специфіку законодавчого регулювання, системи обліку та оподаткування даного виду господарювання


Ключові слова


спільна діяльність; будівельна галузь

Повний текст:

PDF

Посилання


Батіщев В. Спільна діяльність: український варіант / Володимир Батіщев, Дмитро Дем’яненко // Бухгалтерія. – 2003. - № 10 (529). – с.52-73. 2.Голов С. Облік спільної діяльності за МСБО / C. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000 р.- № 8. – С. 40-49. 3.Дмитренко А. В. Облік внесків у спільну діяльність без створення юридичної особи // ПолтНТУ. Економіка і регіон. – 2008. - № 4 (19). – С. 139-143. 4.Дмитрієв В. Спільна діяльність, але не спільне підприємство / В. Дмитрієв // Податки та бухгалтерський облік. – 2002. - № 74. – С. 41-43. 5.Кондзелка М. Оподаткування спільної діяльності: тільки один раз / Мар’яна Кондзелка // Дебет – Кредит. – 2003. - № 37. – С. 22-23. 6.Нефьодов А. Сумісна діяльність без створення юридичної особи / Андрій Нефьодов // Бухгалтерія. – 2001. - № 11(426). – С.85-87. 7.Ноур Т. Спільна діяльність: правові аспекти / Тетяна Ноур // Баланс. – 2004. - № 11 (501). – С. 41-46. 8.Рєзнікова В. В. Окремі питання правового регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування спільної господарської діяльності в Україні / Вікторія Вікторівна Рєзнікова // Науковий часопис “Вісник Хмельницького Інституту регіонального управління та права” . – 2004. - № 3 (11). - с. 131-136. 9.Постанова щодо Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затверджена КМУ від 13.04.2011 р. № 461 [Електронний ресурс] : // Режим доступу до документу : http: //www.liga2.zakon.gov.ua. 10.Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 р. № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]: // Режим доступу до закону: http: // www.zakon2.rada.gov.ua. 11.Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24.12.2008 р. № 637 “Про затвердження Переліку внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків, та Переліку виконавчої та іншої документації, що надається приймальній комісії при прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів”, зареєстровано в Мін’юсті України 20.01.2009 р. за № 39/16055, зі змінами та доповненнями від 21.08.2010 р. [Електронний ресурс] : // Режим доступу до наказу: http: //www.liga.zakon.gov.ua. 12.Тимчасове положення про порядок державної реєстрації прав власності на нерухоме майно, затверджене наказом Мін’юсту України від 07.02.2002 р. № 7/5, у редакції наказу Мін’юсту України від 28.01.2003 р. № 6/5 [Електронний ресурс] : // Режим доступу до положен.: http: //www.liga.zakon.gov.ua. 13.Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс] : // Режим доступу до кодексу: http: // www.liga.zakon.ua. 14.Тимчасовий порядок реєстрації операцій, затверджений постановою КМУ від 26.05.2004 р. № 671 [Електронний ресурс] : // Режим доступу до порядку: http: // www.liga.zakon.gov.ua. 15.Наказ Міністерства Фінансів України від 30.12.2011 р. № 1873 “Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи” [Електронний ресурс] : // Режим доступу до наказу: http: //minfin.kmu.gov.ua. 16.Строїч С. Будівництво по-новому: як працювати за новим законом про містобуддіяльність / Сергій Строїч // Все про бухгалтерський облік. - 2011 р. - № 33. – С. 3-15. 17.Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31.12.2010 р. № 573 “Про затвердження нової редакції Методичних рекомендацій з формування собівартості будівельно-монтажних робіт”, чинний від 01.04.2011 р [Електронний ресурс] : // Режим доступу до информ.: http: // www.liga.zakon2.ua / Методрекомендації.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Марія Михайлівна Шестерняк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.