ОЦІНКА ЗЕМЛІ ЯК СКЛАДОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БАГАТСТВА УКРАЇНИ

Ірина Валеріївна Супрунова

Анотація


Розглянуто актуальні питання оцінки землі як складової національного багатства, особливості проведення оціночної діяльності земель в Україні


Ключові слова


оцінка; земля; національні багатства

Повний текст:

PDF

Посилання


Бобух І.М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду / І.М. Бобух // Економіка і прогнозування. – 2011. – № 2. – С. 24-39.

Закон України “Про власгість” від 07 лютого 1991 року № 697-ХІІ: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/697-12/print133250271 9577659.

Закон України “Про оцінку земель” від 11 грудня 2003 року № 1378-IV: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1378- 15/print1332502719577659.

Закон України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” від 12 липня 2001 року № 2658-Ш: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=2658-14.

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-IІІ: [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/2768-14/print1332502719577659

Ляховець О.О. Оцінка національного багатства України / О.О. Ляховець // Наукові праці. – Том 126 / Випуск 113. – С. 5-10: [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/economy/2010/126-113- 1.pdf.

Національне багатство України [Монографія] / За ред. Дорогунцова С.І. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 224 с.

Смолина Е.Э. Специфика методологии оценки составляющих национального богатства / Е.Э. Смолина, М.А. Коломейцева // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2007. – № 10. – С. 270-274.

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV: [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=435 15&p=1269728487915312.

Шумская С.С. Национальное богатство: методологические подходы и оценки по Украине / С.С. Шумская // Экономическая теория. – 2006. – С. 62-76.

The Changing Wealth of Nations. Measuring Sustainable Development in the New Millennium / World Bank: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://siteresources.worldbank.org/ENVIRONMENT/ Resources/ChangingWealthNations.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-%p

Copyright (c) 2016 Ірина Валеріївна Супрунова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.