DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-269-271

УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА

Анна Викторовна Ростовская, Яна Николаевна Науменко

Анотація


Обоснована необходимость управления затратами на предприятиях отрасли растениеводства.Предложены основные пути сокращения себестоимости продукции растениеводства.


Ключові слова


затраты; управление затратами; себестоимость продукции

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ростовська Г.В. Витрати: економічна сутність та напрямки дослідження / Г.В. Ростовська // Донецьк : Вісник Донецького університету. – Серія В. Економіка і право. – 2009. – №2. – С. 268-273. 2. Козаченко Г.В. Управління затратами підприємства. – Монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – К.: Лібра, 2007. – 320с. 3. Череп А.В. Управління витратами суб’єктів господарювання. Ч. 1. : Монографія / А.В. Череп. – 2-е вид., стереотип. – Х.: ВД “Інжек”, 2007. – 368с. 4. Грещак М.Г. Управління витратами. Навчальний посібник / М.Г. Грещак, В.М. Гордієнко, О.С. Коцюба та ін.; за заг. ред. М.Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264с. 5. Мошковська О. А. Облік затрат і калькулювання собівартості продукції згідно вітчизняного законодавства: подальший розвиток і шляхи вдосконалення / О. А Мошковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2009. – 3. – С.114 – 117. 6. Панчишина А. В. Особенности формирования затрат на производство сельскохозяйственной продукции / А. В Панчишина // Вісник Житомирського державного технологічного університету. – Житомир, 2011. – 3. – С. 129 – 131. 7. Скрипник М.І. Розвиток калькулювання та його значення в господарському процесі / М. І Скрипник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. -Житомир, 2009. – 2. – С. 115 – 121. 8. Шевченко Е. Анализ материальных затрат / Е Шевченко // Бухгалтерский учет и аудит. – К.,2006. – 8. – С. 28 – 36. 9. Белоусова И. Проблемы учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции в промышленности / И. Белоусова, Н. Чумаченко // Бухгалтерский учет и аудит. – 2009. - №4. – С. 3-10. 10. Економіка підприємства. Збірник практичних завдань і ситуацій: Навч. посіб. / С. Ф. Покропивний, Г. О. Невидаленко, О. С. Федонін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005. – 323 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Анна Викторовна Ростовская, Яна Николаевна Науменко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.