DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-232-236

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО ТИПУ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


Проаналізовано внесок концепції постіндустріального розвитку у становлення теорії людського капіталу. Проведене дослідження сприяло аргументації висновку про неприпустимість псевдонаукової підміни понять, за якої все частіше під людським капіталом розуміють всі без виключення знання та професійні навички незалежно від їх змісту та результативності застосування


Ключові слова


людський капітал; постіндустріальне суспільство; економіка знань

Повний текст:

PDF

Посилання


Мельничук Д.П. “Капітал” К. Маркса: аналіз і висновки у розрізі актуальних проблем теорії людського капіталу // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький, 2011. – №5. Т.4 (180) – С. 58-66. 2. Мельничук Д.П. Феномен людського капіталу: погляд крізь призму трудової теорії вартості // Вісник Хмельницького національного університету / Економічні науки. – Хмельницький, 2011. – №6. Т.4 (181) – С. 321-328. 3. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. (Пер. И.И. Скворцова- Степанова.) Т. І., Кн. І. Процесс производства капитала. – М.: Политиздат, 1978. – 907 с. 4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Под. ред. Ф. Энгельса. Т. ІІІ., Кн. IIІ., Ч. І Процесс капиталистического производства, взятый в целом. – М.: Политиздат, 1978. – 508 с. 5. Веблен Т. Теория праздного класса / Перевод с английского. Под. ред. В.В. Мотылева. – М.: изд-во “Прогресс”, 1984. – 367 с. 6. Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Перевод с английского под. ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – 956 с. 7. Зингалес Л., Раджан Р. Спасение капитализма от капиталистов. Скрытые силы финансовых рынков – создание богатства и расширение возможностей / Пер. с англ. – М.: Институт комплексных стратегических исследований. ТЕИС, 2004. – 492 с. 8. Habermas J. Toward a Rational Society. Boston, 1970. 9. Реферат підручника А. Маршалла “Принципи економічної науки”. (Референт-укладач Фещенко В.М.) – К.: АДС “УМКЦентр”, 2001. – 211 с. (Науково-популярна серія “Вершини економічної думки”). 10. Ушенко Н.В. . Приватизаційні передумови трансформації трудового потенціалу в людський капітал // Економіка та держава. – 2008. – № 8. – С. 101- 105. 11. Мартьянов В. . Постиндустриальное общество для России: миф, теория, реальная альтернатива? // Логос. – 2008. – 1 (64). – С. 32-47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Дмитро Петрович Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.