DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-199-203

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В РЕГІОНІ ЗА КРИТЕРІЄМ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ

Анатолій Єгорович Кальницький, Валерія Олегівна Огородник

Анотація


Дане дослідження присвячено оцінці ефективності стратегічним управлінням інвестиційним процесом за критерієм використання інвестицій. Проаналізовано поняття ефективності та опрацьовані різні підходи та методики оцінки ефективності. В статті розраховано ВРП на 1 грн. інвестицій та запропоновано оцінку стратегічного управління інвестиційним процесом в регіонах України за критерієм використання інвестицій


Ключові слова


оцінка; стратегічне управління; інвестиційний процес

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз факторів впливу на економіку України. Звітний період: 1993-2006 роки. IFC.Washington, DC, 2008. – 99 c.

Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 512 с.

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. – K.: МП „ИТЕМ ЛТД”- СП „АДЕФ”, 1996. – 534 c.

Верланів Ю.Ю. та Верланов О.Ю. Ефективність регіональних інвестицій в Україні. Наукові праці: Науково методичний журнал. – Т. 99. Вип. 86. Економіка. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 152 с. (с.101-107)

Герчикова Н.Н. Менеджмент. – М.: Банки и биржи, 1995. – 480 с.

Гуткевич С.А. Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики: Монография. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2003. – 251 с.

Кравчук Г.В. Реальні інвестиції та їх вплив на економічний розвиток регіону Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит Київ – 2002

Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посіб. – К.: ЦУЛ, 2003. – 376 с.

Мертенс А..В. Инвестиции: Курс лекций по современной финансовой теории. – К.: Инвест. агентство, 1997. – 416 с.

Орлов П. Оценка эффективности инвестиций // Экономика Украины. – 1997. – № 1. – С. 30-36.

Орловська Ю.В. Методологія стратегічного управління інвестиціями в регіональний розвиток Дисертація на здобуття ступення доктора економічних наук Спеціальність: 08.10.01 – Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка Дніпропетровськ – 2004;

Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. – К.: Лібра, 2002. – 472 с.

Хобта В.М. Управління інвестиціями: навчальний посібник. Видання 2-е, перероблине та доповнене. – Донецьк: ДВЗ “Дон НТУ”, 2009. – 448 с. (стор. 145)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Анатолій Єгорович Кальницький, Валерія Олегівна Огородник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.