DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-196-198

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ВНЗ НА ЗАСАДАХ МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ

Леся Іванівна Іщук

Анотація


Стаття присвячена проблемі управління розвитком вищого навчального закладу, зокрема розробці теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо формування його механізму на засадах маркетингу і логістики


Ключові слова


вищий навчальний заклад; управління розвитком ВНЗ; маркетингова діяльність ВНЗ; логістичні рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Берегович М. Необхідність та шляхи переходу закладів соціокультурної сфери до роботи на принципах самофінансування / М.Берегович // Науковий вісник ВДУ. – 1997. – № 8. – С. 63-66. 2. Вища освіта України – європейський вимір: стан, проблеми, перспективи: Інформаційно-аналітичні матеріали до засідання підсумкової колегії міністерства освіти і науки / [Уклад.: М.М.Фоменко, В.Є.Кашперський, С.С.Кретович, Є.Б.Коломієць]: под. ред. Я.Я. Болюбаш. – К. 2008. – 21 березня. – 103 с. 3. Державна служба статистики України.– [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www. ukrstat.gov.ua. 4. Лялюк А.М. Удосконалення управління фінансовим станом навчальних закладів за допомогою маркетингу/ А.М. Лялюк // Реформування фінансово-кредитної системи і стимулювання економічного зростання: Матеріали міжнародної науково- 2003 р.). – Луцьк: Вид-во “Вежа” ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. – С. 110-111. 5. Постанова від 20 січня 1997р. № 38, Київ “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1264 (1264-97-п) від 14.11.97 № 547 (547- 99-п) від 06.04.99) Урядовий кур’єр. – 1997. – 30 січня. – С. 8. 6. Свирина Л.Н. Региональные аспекты развития инфрастуктуры / Л.Н. Свирина // Методологические и региональные вопросы эфективности комплекса инфрастукруры отраслей. – М., 2002. – С. 127. 7. Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності / В.Я. Шевчук, П.С. Рогожин. – К.: Генеза, 2007. – С. 318.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Леся Іванівна Іщук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.