DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-192-195

ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

О. Я. Іванків

Анотація


Запропоновано основні етапи впровадження системи управління якістю послуг на підприємствах житлово-комунального господарства


Ключові слова


управління на підприємствах житлово-комунального господарства

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки” //Відомості Верховної Ради України, 2004, N 46, ст.512. 2. ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2005, IDT). Чинний від 01.01.08. – К.: Держспоживстандарт України, 2008. – 28 с. 3. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: РИА “Стандарты и качество”, 2001. – 424 с. 4. Койфман Ю.І. Міжнародна стандартизація та сертифікація України: методи, правила, організація діяльності: довідник / [Ю.І. Койфман та ін.]. – Львів – Київ: Видання ТК 93, 1995. 5. Ліпич Л.Г., Геліч Н.В. Розвиток системи управління якістю продукції машинобудівних підприємств: [Текст] монографія / Любов Григорівна Ліпич, Наталія Вадимівна Геліч. – Луцьк: Волин. нац. Ун-т ім.. Лесі Українки, 2010. – 200 с. 6. Павлов В.І., Мишко О.В. Трансформація системи управління якістю товарів в Україні. Монографія. – Рівне: НУВГП, 2009. – 202 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 О. Я. Іванків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.