DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-181-184

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РІВНЯ ДОХОДУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Світлана Юріївна Бірюченко

Анотація


Охарактеризовано значення та визначено етапи проведення оцінки рівня доходу персоналу підприємства, побудовано систему показників для оцінки за трьома напрямами та виокремлено узагальнюючий інтегральний показник


Ключові слова


доход персоналу; оцінка; інтегральний показник

Повний текст:

PDF

Посилання


Богиня Д.П. Основи економічної праці [Текст] [Електронний ресурс]. – Режим доступа: http://library.if.ua/book/40/2693.html 2. Древаль О.Ю. Методичні підходи до визначення складових соціального пакета на підприємстві / О.Ю. Древаль, О.О. Павленко, Н.В. Караєва // Вісник Сумського державного університету:Економіка. – 2008. – Т.2 № 2. – С. 261-266 - [Електронний ресурс]. – Режим доступа: // http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/VSU/Ekon/2008_2_2/0 8douspp.pdf. 3. Калина А.В. Показники оцінки ефективності заробітної плати / А.В. Калина // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2004. – № 2. – С. 97-100. 4. Колот А. Теоретичні і прикладні аспекти підвищення доходів працюючих як передумови збереження та розвитку людського капіталу. / А. Колот, С. Григорович. // Україна: аспекти праці. –2005. -№8. –С. 19-27. 5. Стрибулевич Т.О. Соціальний пакет як спосіб удосконалення оплати праці // Вісник Національного університету водного господарства. Економіка. Збірник наукових праць. Випуск 3 (43). – Рівне, 2008. –С. 180-186. 6. Цал-Цалко Ю.С. Статистичний аналіз фінансової звітності: теорія, практика та інтерпретація. – Монографія / Ю.С. Цал-Цалко. – Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2004. – 506 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Світлана Юріївна Бірюченко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.