DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-175-177

ІДЕНТИФІКАЦІЯ АУДИТОРСЬКОГО РИЗИКУ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

Олександр Леонідович Шерстюк

Анотація


Визначаються особливості впливу комп’ютерних інформаційних систем на ідентифікацію та оцінювання аудиторського ризику та його складових


Ключові слова


аудиторський ризик; вплив комп’ютерно-інформаційних систем

Повний текст:

PDF

Посилання


Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services Pronouncements. 2010 Edition. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://web.ifac.org/publications/internationalauditing- and-assurance-standards-board/handbooks. 2. Безухова Т.Г. Організація і методика аудиту: навч. посіб. для дистанц. навч. / Т.Г. Безулова, Н.С. Усик. Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”. Інститут дистанційного навчання – К.: Університет “Україна”, 2007. – 371с. 3. Дорош О. Ризик викривлення інформації в обліку і аудиті / О. Дорош // Вісник Львівського університету. Серія економічна. – 2008. – Вип.39. – С. 149-154. 4. Зоріна О.А. Автоматизація аудиту в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.А. Зоріна // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2008. – №2. – С. 25-30. 5. Канцедал Н.А. Методологічні аспекти розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в комп’ютерних інформаційних системах / Н.А. Канцедал, О.Г. Пономаренко // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2008. – №2. – С. 31-33. 6. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посіб. /Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – [3-тє вид.] – К.: Каравела, 2006. – 312с. 7. Никонович М.О. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / М.О. Никонович, К.О. Редько, О.А. Юр’єва; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2006. – 472с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Олександр Леонідович Шерстюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.