ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ВИТРАТ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Марія Юріївна Чік

Анотація


Визначена сутність контролю діяльності підприємств. Проведено дослідження методики внутрішньогосподарського контролю витрат на підприємствах лісового господарства у сучасних умовах господарювання


Ключові слова


контроль; внутрішньогосподарський контроль; витрати на підприємствах; лісове господарство

Повний текст:

PDF

Посилання


Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд: [моногр.] / Т. О. Каменська ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - К. : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2010. – 499 с.

Максімова В.Ф. Контроль в управлінні економічними процесами на підприємстві : [навч. посібник] / В. Ф.Максімова. – Суми : Університетська книга, 2008. – 190 с.

Пантелєєв В.П. Основи координації внутрішньогосподарського контролю підприємств / В. П. Пантелєєв : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv. gov.ua/portal/natural/Vchnu/Ekon/2009_ 1/zmist.files/_51.pdf.

Шевчук В.О. Контроль господарських систем в суспільстві з перехідною економікою (Проблеми теорії, організації, методології): [монографія] / В. О. Шевчук. – К.: Київ. Держ. торг.-екон. ун-т, 1998. – 371 с.

Алборов Р.А. Учет затрат и контроль эффективности производства продукции в сельском хозяйстве : [моногр.] / Р. А. Алборов, И. А. Селезнева, И. П. Селезнева. – Ижевск : Шеп (Колос), 2000. – 165 с.

Пилипенко О.І. Моделі систем внутрішнього контролю в корпораціях: міжнародний досвід / О. І. Пилипенко : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zsas.zhitomir.org/ru/пилипенко-оі-моделі-систем внутрішнього-кон тр олю-в- корпораціях-міжнародний-досвід.

Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта : методологія та організація : [монографія] / Р.О. Костирко. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. – 728 с.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах її диверсифікації: теорія, методологія, диверсифікація: [монографія] / М. Д. Корінько. – К.: ДП “Ін форм.-аналіт. агентство”, 2007. – 429 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-%p

Copyright (c) 2016 Марія Юріївна Чік

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.