DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-140-142

ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБОВ’ЯЗКІВ ПОСТІЙНОДІЮЧОЇ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ ЩОДО ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ТОВАРНО-МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Лілія Миколаївна Стиренко, Катерина Володимирівна Шиманська

Анотація


Окреслено проблему розподілу повноважень суб’єктів ведення бухгалтерського обліку руху товарно- матеріальних цінностей в бюджетних установах на прикладі господарських операцій зі списання майна бюджетних установ, визначено повноваження постійно діючої та інвентаризаційної комісія в процесі
документування господарських операцій зі списання товарно-матеріальних цінностей бюджетної установи


Ключові слова


товарно-матеріальні цінності; інвентаризаційна комісія

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструкція з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженої Наказом Державного казначейства України № 64 від 17.07.2000 р. (у редакції Наказу Державного казначейства України № 526 від 22.12.2009 р.) 2. Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженою Наказом Державного казначейства України № 130 від 18.12.2000 р. 3. Інструкція щодо обліку запасів, затвердженої Наказом Державного казначейства України № 125 від 08.12.2000 р. 4. Наказ Міністерства статистики України від 21.06.96 № 193 “Про затвердження типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та матеріалів” 5. Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2004 № 732 “Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів” 6. Спільний наказ Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 “Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів та Інструкції з їх складання” 7. Типова інструкція про порядок списання майна бюджетних установ, затверджена Наказом Державного казначейства України № 447 від 29.11.2010 р


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Лілія Миколаївна Стиренко, Катерина Володимирівна Шиманська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.