КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Наталія Анатоліївна Пономарьова

Анотація


Досліджено особливості системи контролю якості аудиторських послуг в Україні. Визначено основні напрями розвитку зовнішньої системи контролю за якістю аудиту


Ключові слова


якість; контроль; аудит; система зовнішнього контролю якості

Повний текст:

PDF

Посилання


Озеран В.О. Якість аудиту фінансової звітності та методичні аспекти її перевірки / В.О. Озеран, М.В. Корягін // Незалежний аудит в Україні та міжнародний досвід. Збірник тез і текстів доповідей на міжнародно-практичній конференції з аудиту. – К., 2003. – 185 с. 2. Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні: монографія / Ф.Ф. Бутинець, Н.М. Малюга, Н.І. Петренко ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 564 с. 3. Редько О.Ю. Аудит в Україні. Морфологія : монографія / О.Ю. Редько. – К.: ДП “Інформ.-аналіт. агентство”, 2008. – 493 с. 4. Шалікова Н.С. Концептуальні підходи до визначення якості аудиту [Текст] / Н.С. Шалімова // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5. – С. 237-248. 5. Редько О.Ю. Незалежність та контроль якості в аудиторській діяльності: практ. посібник / О.Ю. Редько, Т.Л. Шпаковська. – К.: ІВЦ Держкомстату України, 2006. – 102 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-116-118

Copyright (c) 2012 Наталія Анатоліївна Пономарьова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.