DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-93-95

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

О. А. Пашечко

Анотація


Розглядаються проблеми аналізу енергетичних ресурсів та структури енергетичного потенціалу у контексті сталого розвитку та енергозбереження. Висвітлено особливості системи екологічного управління та використання принципів і функцій екологічного маркетингу


Ключові слова


аналіз; енергетичні ресурси; екологічний маркетинг

Повний текст:

PDF

Посилання


Баранник В.А. Энергоемкость валового внутреннего продукта как индикатор энергетической безопасности // Малая энергетика в системе обеспечения экономической безопасности государства / Под. общ. ред. Г.К. Вороновского, И.В. Недина. – К.: Знания Украины, 2006. – С. 38-51. 2. Єлько Є.Ю. Енергетичний фактор в інтеграційних процесах Європи / Є.Ю. Єнько // Актуальні проблеми міжнародних відносин. Випуск 73 (Частина 2). – К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – С. 216-218. 3. Логвиненко В.И. Социальная эффектвность энергосбережения // Збірник наукових праць Донецької державної академії управління. Серія “Економіка”. Вип.. 29 “Управління економікою регіону та підприємства”. - Донецьк: ДонДАУ, 2003. –Т. IV. – С. 158-165. 4. Оскольський В. Про економіку сталого розвитку в Україні // Економіка України. - № 6. – 2010. – с. 4-13. 5. Попова О. Концептуальні засади управління екологічною спрямованістю розитку підприємств // Актуальні проблеми економіки. - № 6 (108). – 2010. – с. 182-187. 6. Саксонова О. Державне регулювання в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів // Регіональна економіка.-2002-№1.- с. 267-271.- Біібліогр.: 5назв.- укр. 7. Савицька О.В. Проблеми екології енергетичних об’єктів міст як головного техногенного чинника впливу на біосферу // Упр. сучас. містом. – 2003. – № 4/10-12. – С. 183-192. 8. Суходоля О. Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки // Економіка України. – № 5. – 2005. – С. 31-37. 9. Телегина Е. Энергетические технологии и развитие мировой экономики в ХХI веке // Международная экономика и международные отношения. – № 6. – 2007. – С. 48–53. 10. Ярош О. Проблемы энергетической политики Украины // Международная экономика и международные отношения. – № 4. – 2007. – С. 29–32.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 О. А. Пашечко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.