DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-76-78

МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ У ВИКОНАВЦЯ

Наталія Анатоліївна Осницька

Анотація


Досліджено особливості методики внутрішнього контролю операцій з давальницькою сировиною у виконавця

Ключові слова


операції з давальницькою сировиною; внутрішній контроль; виконавець

Повний текст:

PDF

Посилання


Бутинець Т.А. Об’єкти господарського контролю: проблеми визначення / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Міжнародний збірник наукових праць / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. Випуск 2 (17) / Відповідальний редактор д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинець. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – С. 25-36. 2. Козіцька Н.О. Облік і контроль операцій з давальницькою сировиною (на прикладі олійно-жирових підприємств) 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Київ, 2011. 21 с. 3. Контроль і ревізія: підручник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності “Облік і аудит” / Бутинець Ф.Ф., Бондар В.П., Виговська Н.Г., Петренко Н.І.; .-за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і перероб.-. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 560 с. 4. Кузик Н.П. Внутрішній контроль як основа ефективної діяльності сільськогосподарських підприємств [Електронний ресурс] / Н.П. Кузик, О.А. Боярова. – Режим доступу: www.nbuv. gov.ua/portal/soc_gum/nvnau_eamb/2010_154.../10knp.pdf 5. Яценко В.М. Внутрішній контроль на підприємствах України: проблеми розвитку та шляхи їх вирішення [Електронний ресурс] / В.М. Яценко, Н.О. Пронь // Збірник наукових праць ЧДТУ / Серія: Економічні науки. – Випуск 22. – С. 3-7. – Режим доступу: http://www. nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpchdtu/2009_22_2/articles/Fin ansi/1_Yacenko.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Наталія Анатоліївна Осницька

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.