DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-73-75

ПРОБЛЕМИ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВЗАЄМОВПЛИВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО АУДИТУ

Каріна Олександрівна Назарова

Анотація


Досліджено питання генезису, сучасних проблем, їх причин та можливих наслідків аудиту внутрішнього та зовнішнього. Вивчається рейтинг легкості ведення бізнесу в Україні та його зв’язок з розвитком вітчизняного аудиту. Розглядається причинно-наслідковий зв’язок розвитку аудиту та окремих
економічних явищ в державі


Ключові слова


внутрішній аудит; зовнішній аудит

Повний текст:

PDF

Посилання


Про аудиторську діяльність. Закон України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 22.04.1993 р. №3125-XII, зі змінами та доповненнями. 2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. - К. - Аудиторська палата України, 2010 – ч.І. – 846 с., ч. ІІ.- 407 с. 3. Податковий кодекс України, затверджений Постановою Верховної Ради України від 22.11.2010 р.- № 2755 - VІ, зі змінами та доповненнями. 4. Аудит (основи державного, незалежного професійного та внутрішнього аудиту): [підручник]/ за ред. Проф. Немченко В.В., Редько О.Ю.- К.: Центр учбової літератури, 2012.- 540 с. 5. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні: системний підхід: монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 656 с. 6. Внутрішній контроль в державному і комерційному секторі: навч. Посібник / Е.В.Кондукова, Т.В.Микитенко, Т.М.Міщенко.- Ірпінь: Нац. ун-т ДПС України, 2-11.- 474 с. 7. Каменська Т.О. Внутрішній аудит: сучасний погляд :[моногр.] / Т.О. каменська; Нац. Акад. Статистики, обліку та аудиту. – ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2010. – 499 с. 8. Немченко В.В., Хомутенко В.П., Хомутенко А.В. Практичний курс внутрішнього аудиту./ За ред. Демченко В.В. Підручник.- К.: Центр учбової літератури, 2008.- 240 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Каріна Олександрівна Назарова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.