DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-70-72

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ

Алла Анатоліївна Михалків

Анотація


Досліджено вітчизняну нормативну базу щодо операцій з тарою, виявлено проблемні аспекти нормативного регулювання бухгалтерського обліку даних операцій


Ключові слова


тара; заставна тара; рівні регулювання; утилізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України “Про безпечність та якість харчових продуктів” 23.12.1997 № 771/97-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: hhttp://zakon2.rada. gov.ua/laws/anot/771/97-вр. 2. Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://reyestr.court.gov.ua. 3. Інструкція з бухгалтерського обліку тари на підприємствах і в організаціях державної торгівлі та громадського харчування, затверджена Наказом Міністерства торгівлі СРСР від 28.04.1986 № 93 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/laws/show/v0093400-6/print1323106519117267. 4. Наказ Про затвердження типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ “Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари” та Інструкції щодо її заповнення від 07.07.2008 № 342. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://waste.ua/law/nakaz070708-342.html. 5. Основні положення обліку тари на підприємствах, в виробничих об'єднаннях і організаціях від 30.09.85 № 166 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=v0166400-85. 6. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2 rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 7. Порядок збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації використаної тари (упаковки) від 02.10.2001 № 224 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon. nau.ua/doc/?code=z0866-01. 8. Правила застосування, обігу і повернення засобів упаковки багаторазового використання і Правила повторного використання дерев’яної, картонної тари та паперових мішків від 16.06.1992 № 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/ date_5c/pg_ifgtot/index.htm. 9. Правила роботи дрібнороздрібної торговельної мережі, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 8 липня 1996 р. № 369 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2. rada.gov.ua/laws/show/z0372-96. 10. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV [Електронний ресурс] 11. Утилізація порожньої тари з-під пестицидів – невирішена проблема [Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.agronome. info/info/news/18.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Алла Анатоліївна Михалків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.