DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-50-52

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ СТОСОВНО ОБЛІКОВИХ РЕЗЕРВІВ: НАПРЯМИ НЕВИРІШЕНИХ ПИТАНЬ

Марія Олегівна Козлова

Анотація


Систематизовано та проаналізовано підходи, викладені у дисертаційних роботах, захищених в Україні за останні 6 років з проблематики облікового резервування. Окреслено напрями проблемних питань, які потребують подальших досліджень


Ключові слова


резерви; облікові резерви; забезпечення зобовязань; аналіз досліджень; систематизація підходів

Повний текст:

PDF

Посилання


Вигівська І.М. Бухгалтерський облік діяльності підприємств в умовах ризику: організація та методика:дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук (за видами економічної діяльності) спец.: 08.00.09 / Ірина Миколаївна Вигівська. – Житомир, 2010. – 200 с. 2. Грицишен Д.О. Ісламська модель бухгалтерського обліку в умовах глобалізації: напрями адаптації в Україні / дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук (за видами економічної діяльності) спец.: 08.00.09 / Грицишен Димитрій Олександрович. – Житомир, 2010. 3. Дячек С.М. Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК: автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук.: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / С.М. Дячек. – Київ. – 2008. – 22 с. 4. Козлова М.О. Облік і контроль процесу резервування (на прикладі діяльності великих промислових підприємств України): дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: 08.06.04 / Козлова Марія Олегівна. – К., 2006. – 203 с. 5. Орищенко М.М. Облік і аудит резервів капіталу: методологія та організація: автореф. дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит” / М.М. Орищенко. – Київ, 2009. – 20 с. 6. Орлов І.В. Бухгалтерський облік і контроль зобов’язань суб’єктів господарювання: теорія і методологія [монографія] / І.В. Орлов. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 400 с. 7. Пархомчук О.О. Бухгалтерський облік і контроль операцій з резервами підприємства: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (за видами економічної діяльності) спец.: 08.00.09 / Пархомчук Ольга Олексіївна; Житомирський державний технологічний університет, 2011. – 187 с. 8. Терещенко В.С. Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика: дис. на здобуття наукового ступеню канд. екон. наук(за видами економічної діяльності) спец.: 08.00.09 / Терещенко Вікторія Сергіївна. – К., 2008. – 166 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Марія Олегівна Козлова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.