DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-47-49

СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ХЕДЖУВАННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ

Ірина Юріївна Ковтун

Анотація


Розкриваються особливості бухгалтерського обліку хеджування корпоративними деривативами, зорієнтованого на підтримку капіталу через системне управління ризиками. Містяться пропозиції щодо постановки обліку хеджування в сучасному правовому середовищі


Ключові слова


власний капітал; дериватив; інструмент капіталу; неттiнг; опцiон на акцiї; резерви капіталу; ризик; фiнансовий iнструмент; хеджування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бойко К. Бухгалтерський облік хеджування шляхом укладання форвардних і ф’ючерсних контрактів / К. Бойко //Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 12. – С. 34-40. 2. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: практичний посібник / С.Ф. Голов, В.М. Костюченко. – К.: Лібра, 2004. – Розд. 19. – С. 498-579. 3. Грачова Р. Бухгалтерія для хеджерів і спекулянтів [Електронний ресурс] / Р. Грачова // Дебет- Кредит. – 2004. – № 7. – Режим доступу до журн. : http://www.dtkt.com.ua/show/1nid066.html. 4. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GAAP / В.В. Качалин. – М.: Эксмо, 2006. – 400 с. 5. Мус Герольд. Бухгалтерський облік: основи – завдання – розв’язання / Герольд Мус, Рольф Ханшманн ; пер. з нім. С. Лобачової. – К.: КНЕУ, 2000. – 386 с. 6. Плєшонкова Л.П. Фінансові інструменти / Л.П. Плєшонкова // Баланс. – 2002. – № 29. – С. 48-54. 7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 „Фінансові інструменти”, затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.2001 р. № 559, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 19.12.2001 р. № 1050/6241.// Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 14. – С. 42-46. 8. Роганова О.Я. Тринадцятий стандарт під мікроскопом: особливості оцінки та класифікації фінансових інструментів / О. Я. Роганова // Бухгалтерія. – 2005. – № 31. – С. 72-76. 9. James F. Green. CCH Accounting for Derivatives and Hedging 2008. – CCH Inc., 2007. – 1274 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Ірина Юріївна Ковтун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.