DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-43-46

ПРОБЛЕМА ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ СПОЖИВАЧІВ В ЧАСТИНІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

Тетяна Юріївна Климко

Анотація


Досліджуються потреби користувачів облікової інформації з погляду на бухгалтерський облік з трьох позицій: теоретичної, практичної та методологічної. Розглядаються потреби різних груп споживачів в частині необоротних активів та їх можливості впливати на цю інформацію


Ключові слова


облікова інформація; користувачі; необоротні активи; інформаційні потреби

Повний текст:

PDF

Посилання


Бухгалтерский учёт: учеб. / И. И. Бочкарева, В. А. Быков, Я. В. Соколов; под ред. Я. В. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ТК “Велби”, 2008. – 776с. 2. Замлинський В.А. Облік основних засобів: переосмислення принципів та завдань // Облік і фінанси АПК. – 2010. – №1. – С.81-92. 3. Крупка Я.Д. Користувачі облікової інформації та проблеми задоволення їх інформаційних потреб. / Вісник Житомирського державного технологічного університету. – 2010. – №3 (53). – С. 132-134. 4. Легенчук С.Ф. Теорія та методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки: монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир: ЖДТУ, 2010, – 652с. 5. Философский энциклопедический словарь .-Издание.-М.1989, с.499. 6. Шехурин Д.Е. К вопросу о критерии информационных потребностей. // НТИ.-Серия 1.- 1968.- №5. с. 3-7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Тетяна Юріївна Климко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.