DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-38-39

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Василь Здреник

Анотація


Розглянуто проблемні аспекти та рекомендації щодо організації системи внутрішнього контролю операцій з похідними фінансовими інструментами на підприємстві


Ключові слова


похідні фінансові інструменти; система внутрішнього контролю; внутрішній контроль; операції з похідними фінансовими інструментами

Повний текст:

PDF

Посилання


Аванесова І.А. Регулювання кредитної діяльності банку в умовах становлення ринкових відносин : Дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.А.Іванесова. – Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К., 2006. – 181 с.

Бондар М.І. Аудит в АПК: навч. посібник [Електронний ресурс] / Бондар М.І. – К.: КНЕУ, 2003. – 188 с. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,135/id, 4133.

Бурцев В.В. Основные аспекты организации внутрихозяйственного контроля в акционерном обществе / В.В. Бурцев // Аудитор. – 2002. – № 4. – С. 38-41.

Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т.А. Бутинець // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2008. – № 2 (44). – С. 31-42.

Войнаренко М.П. Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект: монографія / Войнаренко М.П., Мошенський С.З., Пономарьова Н.А. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 260 с.

Жарилгасова Б.Т. Міжнародні стандарти аудиту: навчальний посібник / Б.Т. Жарилгасова, А.Є. Суглобон. – 3-е вид. – М.: КНОРУС, 2007. – 400 с.

Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 2006 року / [пер. з англ. мови О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова, О.В. Гик, Т.Ц. Шарашидзе, Л.Й. Юрківська, С.О. Куліков]. – К.: ТОВ „ІАМЦ АУ „СТАТУС”, 2006. – 1152 с.

Орлов І.В. Облік і контроль операцій з цінними паперами: теорія, методика, практика: дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Орлов Ігор Віталійович. – Житомир, 2005. – 215 с.

Петренко Н.І. Організація і методика аудиту в Україні: дис. канд. екон. наук: 08.06.04 / Петренко Наталія Іванівна – Житомир, 2004. – 239 с.

Супрович Г.А. оптимізація процесу внутрішньогосподарського контролю операцій з фінансовими деривативами / Г.А. Супрович сайт наукового клубу „SOPHUS”. – [Електронний ресурс] / Режим доступу:

http://sophus.at.ua/publ/2011_11_15_16_kampodilsk/section_6_2011_11_15_16/optimizacija_procesu_vnutrishnogospodarskogo_ko ntrolju_operacij_z_finansovimi_derivativami/8-1-0-226.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Василь Здреник

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.