DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2012-2(60)-16-20

АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ Й МЕТОДИКИ КОНТРОЛЬНИХ ПРОЦЕДУР ПЕРЕВІРКИ СТАНУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОРЕНДОВАНОГО КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА

Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Вавилівна Кирик

Анотація


Проведено дослідження проблемних аспектів організації контрольних процедур за перевіркою стану та використання орендованого комунального майна


Ключові слова


комунальне майно; організація контролю орендних операцій;

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В.Д. Практический аудит (Справочное пособие) / В.Д. Андреев. – М.: Экономика, 1994. – 366 с. 2. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм / И.А. Белобжецкий. – М.: “Финансы и статистика”, 1989. – 256 с. 3. Білоус-Доценко Н. Навіщо право оренди реєструвати в БТІ / Н. Білоус- Доценко // Бухгалтерія. – 2010. – № 42(925). – С. 80. 4. Білуха М.Т. Теорія фінансово-господарського контролю і аудиту / М.Т. Білуха. – Підручник. – К.: ПП “Влад і Влада”, 1996. – 320 с. 5. Бутинець Ф.Ф. Контроль і ревізія: Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-е вид., доп. і перероб / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Н.М. Малюга. – Ж.: ПП “Рута”, 2002. – 544 с. 6. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль виробничої діяльності підприємства: управлінський підхід / Т.А. Бутинець. – Вісник ЖДТУ. – 2008. – № 1 (43). – С. 28-32. 7. Вейцман Н.Р. Контроль и учет – всенародное дело / Н.Р. Вейцман. – Бухгалтерский учет. – 1982. – № 2. 8. Виговська Н.Г. Господарський контроль в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія / Н.Г. Виговська. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 532 с. 9. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління / Є.В. Калюга. – К.: Ельга, 2002. – 360 с. 10. Майданевич Ю.П. Організація внутрішньогосподарського контролю на підприємствах молочної промисловості / Ю.П. Майданевич. – Вісник ЖДТУ. – 2007. – № 2(4). – С. 118-129. 11. Оперативні дані діяльності Рахункової палати України за 2010 рік [Електронний ресурс]. – 2011 р. – Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua 12. Про відновлення комплексних перевірок стану економічної і контрольної роботи фінорганів у районах і містах: Лист Міністерства фінансів України від 7 квітня 1997 р. № 25- 02-14/132 // www.rada.gov.ua 13. Скоропад І.С. Державний фінансовий контроль в Україні / І.С. Скоропад, Н.І. Пахолок // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. − Вип. 21.7. – С. 262-266. 14. Стенограма доповіді Голови Державної фінансової інспекції України на засіданні Кабінету Міністрів України 19 січня 2011 року [Електронний ресурс]. – 2011


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2012 Катерина Павлівна Боримська, Тетяна Вавилівна Кирик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.